Beleggen in leningen

Beleggen kan op veel verschillende manieren. Beleggen in leningen is een nog relatief nieuwe manier van beleggen. Dat maakt het in onze ogen niet minder interessant.

Het beleggen in leningen is mogelijk gemaakt door de komst van verschillende fintech bedrijven. Deze fintech bedrijven beheren verschillende platformen, via welke platformen je kan beleggen in leningen.

De opkomst van investeren in leningen

Hierbij spelen de renteontwikkelingen een grote rol. Nog nooit is het verschil tussen hetgeen je als spaarders ontvangt als rente en hetgeen je als leningnemer dient te betalen, zo groot geweest. 

Dit heeft de deur geopend voor deze relatief nieuwe markt voor beleggers. Wat er namelijk wordt gedaan is leninggevers en leningnemers bij elkaar brengen. Dit zonder dat er een bank aan te pas komt. Dit wordt in vakjargon ook wel een peer to peer lening genoemd. Je zou het ook kunnen zien als een soort van onderhandse lening.

Hetgeen een bank verdient met het verstrekken van een lening kan op die manier worden gedeeld tussen de leningnemer en leninggever. Dit is het grote voordeel van peer to peer lenen. En niet te vergeten zijn de kosten van het aanhouden van een platform veel lager dan het hebben van een groot kantorennetwerk.

Geld lenen aan bedrijven en/of particulieren

Het is mogelijk om zowel te beleggen in leningen aan particulieren als ook leningen aan bedrijven. 

Indien je daadwerkelijk geld wilt gaan investeren op deze manier, dan is het van belang om er goed op te letten waar het platform wat je hiervoor gebruikt precies doet. 

Er zijn websites die puur en alleen vraag en aanbod bij elkaar brengen. Er er zijn ook partijen die onderzoek doen naar de aanvragers van een lening. En daarnaast bieden de profesionele websites zoal Lender Spender ook garanties op het gebied van het terugbetalen van een lening.

Het belang van een goede risicospreiding

Je loopt bij een belegging in een lening dan wel geen koersrisico, wel loop je een kredietrisico.

Hiermee bedoelen wij het risico dat de leningnemer zijn lening niet terugbetaald. Of slechts gedeeltelijk, of veel te laat. Dit is essentieel om hier goed van doordrongen te zijn.

Dit risico wordt beperkt door het beleggen in verschillende kleine leningen. 

Risico beleggen leningen

In plaats van 1x bijvoorbeeld 1000€ in een lening te investeren, wordt er 10x100€ in verschillende leningen geïnvesteerd. Dit is een vorm van risicospreiding.

Kosten van een platform

Afhankelijk van de dienstverlening van het platform waar je jou geld gaat investeren in leningen, berekend het platform een percentage om hun kosten te dekken.

Laagdrempelige instap

Het instappen in de markt voor particuliere leningen is erg laagdrempelig. Soms kan je al vanaf 1 euro investeren in leningen. Op die manier kan je jezelf vertrouwd maken met het beleggen op deze manier, zonder dat je grote risico`s loopt.

Platformen op het gebied van p2p leningen

Er zijn op dit moment behoorlijk wat verschillende bedrijven actief op dit gebied. Wij bespreken op deze pagina kort een aantal bekende namen.

Naast Nederlandse platformen zijn er ook buitenlandse platformen, waar je kan investeren in leningen. 

p2p lenen

Door gebruik te maken van een buitenlands platform vergroot je het aanbod van leningen waarin je jouw geld kunt investeren.

Lender Spender

Lender Spender is een van de bekendste namen waar je terecht kan om te gaan beleggen in leningen. Lender Spender is een Nederlands platform en is in het bezit van een AFM vergunning. 

Hierdoor staan zij onder financieel toezicht van de Nederlandse autoriteiten. Inmiddels is er via dit platform al een bedrag van 30 miljoen euro uitgeleend. 

Degene die geïnvesteerd hebben in deze leningen hebben inmiddels al bijna een miljoen euro aan rente mogen verdelen. In onze ogen is dat een fors bedrag, gezien het feit dat de spaarrente het nulpunt heeft bereikt.

Fast invest

Fast Invest is een Engels platform. Via dit platform kan je beleggen in leningen vanuit verschillende landen. Wel zijn dit landen van binnen de Europese Unie. 

Dit online platform biedt de mogelijkheid to auto invest, waarbij jouw inleg automatisch over verschillende leningen wordt gespreid. Op die manier hoef je niet steeds zelf op zoek te gaan naar leningen die bij jou passen.

Iuvo

Iuvo is een fintech bedrijf gevestigd in Estland. Inmiddels is er via dit platform al voor bijna 160 miljoen geïnvesteerd in verschillende leningen. Dit geïnvesteerde bedrag is bijeengebracht door een kleine 24000 investeerders. 

Iuvo biedt een “buy back guarantee”. Dit houdt in, dat indien de leningnemer niet kan terugbetalen, je het uitstaande bedrag via Iuvo krijgt teruggestort. Dit geeft direct aan dat je kredietwaardig dient te zijn om in aanmerking te komen voor een lening via Iuvo.

Spreiding van beleggingen

Het is altijd verstandig om beleggingen te spreiden. Hiermee verminder je het risico dat je loopt. Op de verschillende platformen lees je dan ook vaak terug dat zij aanbevelen om niet jouw gehele vermogen te investeren in leningen. 

Door een gedeelte van het beschikbare vermogen op deze manier te investeren, verminder je het risico over de gehele beleggingsportefeuille waarover je beschikt.

Lange termijn investering

Het rendement dat je met het op deze manier van beleggen kan behalen verschilt van platform tot platform. Op de verschillende p2p platformen kan je de in het verleden behaalde rendementen terugvinden. 

Hierbij wordt er ook aangegeven dat je het dient te zien als een lange termijn investering. Het is geen kwestie van snel erg veel geld verdienen.

P2P lending rendementen zijn echter geen rendementen van vele tientallen procenten. Daarnaast geldt ook hier dat in het verleden behaalde rendementen geen garantie zijn voor de toekomst. Om een hoog rendement te behalen, dien je doorgaans ook een hoog risico te nemen. 

Daar is hierbij geen sprake van. Peer 2 peer (p2p) lenen is erbij gebaat om het risico te beperken. Alleen dan zullen spaarders bereid zijn hun geld te investeren. Een hoger rendement is bijvoorbeeld te behalen met het beleggen in cryptocurrencies, maar dan neem je ook een aanzienlijk hoger rendement.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *