Crowdfunding

Crowdfunding wordt steeds populairder en steeds vaker gebruikt. Aan de ene kant zie je spontane acties ontstaan om mensen of ondernemers te helpen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is geweest van vandalisme waarbij de verzekering de schade niet dekt. Aan de andere kant gaat het meer om financiering van leningen en projecten.

Op deze pagina gaan we dieper in op de meer professionele crowdfunding. Bijvoorbeeld voor een onderneming om aan kapitaal te komen om de onderneming te laten groeien.

Het crowdfunding principe

Het principe is dat een groot aantal mensen allemaal een beperkt bedrag inlegt, om op die manier een kapitaal bij elkaar te krijgen. 

Stel dan een onderneming een bedrag van 10,000€ nodig heeft om te kunnen uitbreiden. In plaats van bij de bank aan te kloppen voor een lening, wordt er op deze manier gepoogd om het bedrag op een alternatieve manier bij elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld 200 mensen die allemaal 50€ inleggen.

Je zal normaal gesproken niet zo snel een particulier vinden die 10,000€ op deze manier wil investeren. Vanuit dat oogpunt is het veel eenvoudiger om mensen te vinden die een bedrag van 50€ willen investeren.

In de praktijk komje verschillende benamingen tegen voor deze manier van financieren. Zo wordt het wel P2P lenen, crowdlening of crowdfundig genoemd.

Een sterk groeiende markt

In Nederland is het bedrag jaarlijks wordt geïnvesteerd via crowdfunding sterk aan het groeien.

Inmiddels wordt er op jaarbasis al bijna een half miljard euro op deze manier geïnvesteerd. 

Dit gebeurd doorgaans via een platform waar de investeerders en de kredietaanvragers bij elkaar worden gebracht. Internationaal gaat er nog veel meer geld om in deze tak van sport. Dan praat je over een bedrag van 300 miljard euro. Er zijn inmiddels talloze platformen die zich hier op hebben toegelegd.

Groei crowdfunding markt

Betrokkenheid van investeerders

Wat ons persoonlijk erg aanspreekt bij het principe van crowdfunding is de betrokkenheid. Indien je bijvoorbeeld investeert in een vastgoedproject waar in totaal 250,000€ wordt opgehaald, dan voel je jezelf echt betrokken bij dit project. Je gaat jezelf bij het op deze manier verstrekken van een bedrijfsfinanciering zien als een echte investeerder.

Indien je voor een paar duizend euro aandelen koopt van bijvoorbeeld Philips, dan geeft dit niet het gevoel van betrokkenheid. Het belang dat je daardoor verkrijgt in een dergelijk bedrijf is te verwaarlozen.

Nederlandse platformen

Platformen om te participeren in crowdfunding zijn er inmiddels meer dan voldoende. Naast een aantal Nederlandse platformen, vind je ook talrijke van dergelijke platformen in het buitenland. In Nederland zijn de volgende platformen het grootst en populairst.

Collin Crowdfund

Een van de grotere crowdfunding platformen in Nederland is Collin Crowdfund. Vanaf een bedrag van 500€ kan je hier investeren in leningen die worden verstrekt aan het MKB. 

Aangezien deze minimale investering van 500€ redelijk hoog is, bestaat er inmiddels ook Collin direct, waar je vanaf 100€ kunt investeren. 

Lender & Spender

Lender & Spender is een platform dat in het bezit is van een vergunning van de AFM. Dit platform is gericht op particulieren. Zij beoordelen zelf een particuliere kredietaanvraag, alvorens deze wordt aangeboden op hun platform. Historisch gezien ligt het rendement op dit platform zo rond de 4%.

Geldvoorelkaar

Het platform van geldvoorelkaar is in 2011 ontstaan. Inmiddels is er al bijna 270 miljoen euro geïnvesteerd via dit platform. Zij zijn zowel in het bezit van een vergunning als ook een ontheffing van de AFM.

Historisch gezien is er een rendement behaald van 4,3%. Het platform is gericht op het financieren van projecten in met name de MKB sector.

Internationale platformen

De lijst van internationale P2P platformen is te groot om deze geheel weer te geven. Op dit moment zijn met name Mintos, Peerberry en lendermarket sterk in opkomst.

De rendementen liggen hoger bij platformen buiten Nederland. Het risico daarentegen is ook groter. Hier kun je een overzicht terugvinden van internationale crowdfunding of crowdfunding platformen.

 • Beoordeeld met een 9.0 op Independer
 • AFM vergunning aanwezig
 • Historisch rendement van 4% op jaarbasis
 • Investeren vanaf 100€
 • Tot wel 18% rendement
 • Investeer in Europese landen
 • Buyback guarantee wordt verstrekt
 • Al vanaf 1€ investeren
 • Voor particuliere investeerders
 • Zakelijke en prive leningen
 • Tot wel 12% rendement
 • Investeer met een buyback guarantee.
 • Leningen aan Ierste bedrijven
 • Investeer al vanaf 50€
 • Jaarlijkse rendementen van 8% - 14%
 • Meerdere awards gewonnen
 • Veel investeringsmogelijkheden
 • Stap in vanaf 10€
 • 12% - 15% op jaarbasis
 • 38M€ aan financieringen verstrekt
 • Investeer met buyback guarantee
 • Minimale investering 10€
 • Leningen met 10% - 13% rendement
 • Extra rendement via het loyalty programma

Rente of aandelen?

Het meest voorkomende is een lening waarbij je rente ontvangt. Het is echter ook mogelijk om aandelen te ontvangen in ruil voor jouw investering. Dit zie je vaak bij startende ondernemingen, of ondernemingen die nog relatief nieuw zijn. 

Het ontvangen van aandelen houdt echter een hoger risico in. Het kan achteraf blijken dat jouw investering waardeloos is geworden. Het kan echter ook enorm veel geld opleveren, indien de onderneming waarin je investeert erg succesvol wordt. 

Waarom wint crowdfunding aan populariteit?

Investeerders zijn op zoek naar mogelijkheden om vermogen te beleggen. Dit wordt grotendeels ingegeven door de uitermate lage rente. Daarnaast is het ook nog eens zo dat de aandelenbeurs extreem hoog staat. Er zijn behoorlijk wat analisten die een correctie hierop verwachten.

Er is dus enorm veel geld beschikbaar, waarvoor mensen opzoek zijn naar mogelijkheden om rendement te behalen.

Waarom doen bedrijven een beroep op deze alternatieve investering?

Aan de andere kant kan het verkrijgen van een lening of een financiering via de bank extreem lastig zijn. Zeker voor startende ondernemers is dit een grote uitdaging. Om toch aan geld te komen. wordt er dan de toevlucht gezocht tot een crowdfunding platform.

Verschil in platformen

In onze opinie is het erg belangrijk om naast het project zelf, vooral ook op het platform te letten waar je wil gaan investeren. En dan met name de acceptatiecriteria. 

Kan iedereen zomaar een investering aanvragen of dien je te voldoen aan bepaalde voorwaarden. En voer het platform een analyse uit met betrekking tot aangevraagde lening, waarbij ze de onderneming onder de loep nemen, of wordt dat niet gedaan?

Risico`s en te verwachten rendement

De risico`s van het investeren via een crowdfunding platform zijn groter dan bijvoorbeeld geld op een spaarrekening laten staan. Daarentegen zijn de te verwachten rendementen wel weer veel hoger.

Zekerheden

Een professioneel platform zorgt er voor dat er alleen kredietwaardige projecten worden aangeboden. Zo wordt er vaak een score toegekend die wordt gebaseerd op een uitgebreide analyse. 

In sommige gevallen worden er ook aanvullende zekerheden gesteld.

Zekerheden en garanties

Bij een bv kan dit bijvoorbeeld zijn in de vorm van een hoofdelijke aansprakelijkheid van een van de bestuurders.

Niet alleen geeft dit meer zekerheid met betrekking tot het daadwerkelijk terugbetalen van het geleende bedrag, ook geeft dit aan dat de leningnemer ervan overtuigd is dat zij aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen. Zo niet, dan kan het privé vermogen worden aangesproken.

Buyback guarantee

Bij buitenlandse platformen kom je regelmatig de term buyback guarantee tegen. Dit is een aanvullende garantie dat indien de leningnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet, de investering van jou wordt teruggekocht.

100% zekerheid geeft deze garantie echter niet. In de praktijk kan het voorkomen dat er niet aan deze verplichte terugkoop kan worden voldaan.

Vergunning of ontheffing

Specifiek voor crowdfunding activiteiten kan er een ontheffing bij de AFM worden aangevraagd. Een ontheffing geeft in principe aan dat het platform niet onder toezicht staat van de AFM. Bij een vergunning is er wel sprake van toezicht.

Wel dient er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan om een ontheffing te verkrijgen. Dit is dan wel een momentopname. Wat er gebeurd na het ontvangen van een ontheffing wordt verder niet direct gecontroleerd. Wel is het zo dat de AFM een vinger aan de pols houdt op het gebied van de ontwikkelingen met betrekking tot crowdfunding.

Dat er een ontheffing wordt verleend en geen vergunning, geeft wel direct aan dat het om een investering of belegging gaat, met een relatief hoog risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *