Wanneer je begint met investeren via crowdfunding of een P2P platform, dan krijg je te maken met nieuwe termen. De kans is groot dat je hier nog nooit van hebt gehoord,of dat je niet exact weet wat dit inhoudt. Daarnaast is het ook van belang dat je de verschillende termen goed begrijpt en waarom deze van belang zijn. Op deze pagina hebben wij de belangrijkste termen op een rij gezet in onze kennisbank.

Buyback guarantee

Investeren via een P2P platform is niet zonder risico. Om dit risico af te dekken wordt er doorgaans een  buyback guarantee aangeboden. Dit is een garantie, waarbij de partij die een investeringproject aanbiedt, de verplichting op zich neemt om onder bepaalde condities deze investering van jou terug te kopen. 

Doorgaans wordt er een periode gesteld die dient te zijn verstreken, voordat de garantie van kracht wordt. Vaak zie je een periode van 60 dagen of 90 dagen.

Let er wel op, dat indien de partijen die de investering van jou dien terug te kopen hiertoe niet in staat is, dat deze garantie dan weinig tot geen waarde heeft.

Auto invest

Risicospreiding is altijd belangrijk bij het beleggen. Hierop zijn crowdfunding investeringen geen uitzondering. Om dit eenvoudig te maken, wordt er vaak een auto invest optie geboden. Op basis van criteria die jezelf kunt instellen, wordt het bedrag dat je inlegt automatisch over verschillende investeringen verdeeld. Dit zal je veel tijd besparen.

Loan originator

Een lening die op een platform wordt aangeboden, wordt aangeboden door een loan originator. Zij zijn het die uiteindelijk de lening verschaffen aan een consument of bedrijf. Ter financiering van deze lening wenden zij zich tot de crowdfunding markt. Op die manier wordt het geld binnengehaald om de lening te verstrekken.

P2P platform

P2P staat voor peer to peer. In het nederlands betekent dit twee gelijken. Helemaal correct is deze omschrijving niet. Het gaat in de meeste gevallen namelijk niet om een lening die je direct aan een consument verschaft. Hier zit nog een bedrijf tussen. 

Default

Met default wordt bedoeld, dat de condities niet worden nageleefd. In het ergste geval ben je jouw geld kwijt. Er wordt echter ook gesproken over default, wanneer de lening te laat wordt terugbetaald. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit vrij regelmatig voorkomt. Meestal dien je wat langer te wachten, voordat een investering daadwerkelijk wordt terugbetaald. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door het doorgaans hoge rendement. 

Historisch rendement

Het historisch rendement is het rendement dat investeerders daadwerkelijk ontvangen. Vaak zie je dat er wordt geadverteerd met rendementen van bijvoorbeeld 14%, of zelf hoger. Het historisch rendement valt dan iets lager uit. Het verschil zit hem dan in het default percentage. Dit heeft een negatieve invloed op het uiteindelijke resultaat. Het risico bij P2P investeringen is namelijk vrij hoog.

Wij zullen onze kennisbank blijven aanvullen met nieuwe begrippen die van belang zijn.