Meer bescherming voor investeerders

Door het verkrijgen van een licentie als investeringsmaatschappij, ontstaat er meer bescherming voor investeerders die actief zijn via het platform van Mintos. Het verkrijgen van de licentie houdt in dat er sprake is van meer toezicht en regulering.

Compensatie tot 20.000€

Een van de gevolgen van de licentie, is dat er voor investeerders nu een garantie bestaat tot een bedrag van 20.000€. Let er wel op, dat dit geen betrekking heeft op een investering waarbij er sprake is van default van de loan originator

De compensatie heeft alleen betrekking op Mintos zelf. Indien Mintos het geld van een investering niet aan jouw kan uitkeren, dan ontvang je een vergoeding 90% van het verlies met een maximum van 20.000€.

Uitsluitingen van de compensatie

Door deze zekerheid wordt het veiliger om te handelen via het platform. Maar dan met name doordat het platform zelf zekerder is. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat het platform verdwijnt en er met jouw geld vandoor gaat. De risico`s van een investering nemen hierdoor echter niet af. 

Nu zou je misschien denken dat dit niet veel toegevoegde waarde biedt. Daar ben ik het echter niet mee eens. Als je bijvoorbeeld de negatieve berichtgeving leest omtrent Fast Invest en Viventor, dan is dit toch een grote plus van het platform van Mintos. Meer bescherming voor investeerders betekent echter niet dat er geen sprake van risico meer is. Integendeel investeringen via crowdfunding blijven risicovol.

Scheiding van assets

Een aanvullende bepaling stelt, dat het geld van investeerders op een aparte bankrekening dient te worden aangehouden en niet mag worden gebruikt ter financiering van de bedrijfsactiviteiten van Mintos. Dit reduceert het risico aanzienlijk. Geld van investeerders kan niet worden gebruikt voor risicovolle strategieën om het platform te laten groeien.

Hierdoor kunnen schuldeiser niet het geld van investeerders opeisen, indien er sprake zou zijn van achterstallige betalingen door Mintos. Dit biedt meer bescherming voor investeerders.

Gestandaardiseerde Informatievoorziening

De verkregen licentie stelt ook voorwaarden met betrekking tot de informatievoorziening.

Zo dient er duidelijk inzicht te worden verschaft over de risico`s van een investering. Daarnaast dient er gestandaardiseerde informatie over elke investering te worden verschaft, die duidelijk en overzichtelijk is. Er dient als het ware een prospectus te worden verstrekt. Het is dan echter wel aan de investeerder zelf om deze informatie tot zich te nemen.

Meer bescherming voor investeerders prospectus

Veel investeerders kiezen toch automatisch voor het hoogste rendement en verliezen hierbij het risico uit het oog. Dit is iets waar Mintos zelf niet veel aan kan doen. Zij kunnen investeerders hierop wijzen, maar het is uiteindelijk de investeerder zelf, die de afweging dient te maken en de beslissing dient te nemen.

Nieuwe trend in de P2P markt

Je ziet meer en meer P2P platformen die er naar op zoek zijn om investeerder meer zekerheid te bieden. Dit is iets waar een P2P platform zich kan onderscheiden. Zo is Bondster onlangs gestart met een zekerheidstelling in Bitcoins.

Door de toenemende concurrentie, maar ook door negatieve berichtgeving omtrent bepaalde platformen, is dit een essentieel iets om als platform door te kunnen groeien. 

Het vertrouwen van investeerders is de kritische factor om als P2P platform succesvol te worden en te blijven.

Omdat veel platformen hun herkomst vinden in de Baltische Staten en daardoor afhankelijk zijn van buitenlandse investeerders, is het vertrouwen dat een buitenlandse investeerder in een platform heeft, essentieel.

Acceleratie van de groei door regulering

Het aanvragen van een licentie voor een investeringsmaatschappij is in mijn opinie een goede ontwikkeling. Des ter meer regulering er binnen de P2P markt zal plaatsvinden, des te sneller deze markt zal gaan groeien. De goede en betrouwbare platformen zijn zich hiervan bewust en zullen hier dan ook op inspelen. 

Dit zal de groei alleen nog maar versnellen. Wel denk ik, dat de op dit moment sterk gefragmenteerde crowdfunding markt zal gaan veranderen. Op termijn zullen er minder platformen actief zijn, maar deze zullen wel een sterke groei zien van het geïnvesteerde vermogen. Meer bescherming voor investeerders zal hier zeker een rol spelen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *