Onderhandse lening

Wil je geld lenen, of misschien wil je gaan sparen, waar doe je dit dan? Het eerste wat je dan binnenvalt is waarschijnlijk; een bank. De meeste Nederlanders doen dit dan ook nog steeds. Niet veel mensen denken in dit geval aan een onderhandse lening. 

Als Nederlanders geld willen lenen of zij willen spaarrekening openen, dan gaan zijn naar een bank. En dan vaak ook nog direct naar de bank, waar zij hun bankzaken hebben ondergebracht.

In onze ogen is het tijd voor verandering op dit gebied. De miljarden winsten van de banken worden namelijk mogelijk gemaakt door de burgers.

Wat is een onderhandse lening?

Bij een onderhandse lening wordt er een lening verstrekt zonder tussenkomst van een bank of andere kredietverstrekker. De meest voorkomende manier waarop dit wordt gedaan is het verstrekken van leningen tussen vrienden of familieleden. Bijvoorbeeld een ouder die geld leent aan een kind.

Waarom onderhands geld  lenen of uitlenen?

Als we jou vertellen dat je op een spaarrekening op dit moment geen enkele rente meer ontvangt, maar dat indien je geld wilt lenen nog steeds een behoorlijk hoge rente betaalt, dan is het voordeel direct duidelijk.

De rente voor een doorlopend krediet of persoonlijke lening ligt nog steeds zo tussen de 4% en 7%. Eigenlijk is 7% is deze tijden absurd. Maar er worden echt nog steeds leningen aangeboden tegen een dergelijke rentevergoeding.

Wat nu als je door het uitsluiten van een bank, de leningnemer een lagere rente laat betalen en degene die geld uitlenen een fatsoenlijke rente vergoed? Dit principe heeft de onderhandse lening aan populariteit doen winnen.

Door op deze manier een lening af te sluiten kunnen beide partijen profiteren.

Van wie kan je onderhands lenen?

In principe zou je van iedereen die dat wil, onderhands geld kunnen lenen. Persoonlijk zijn wij echter wel van mening dat je dit niet zomaar moet doen. Je dient namelijk uit te kijken dat je geen geld gaat lenen van de verkeerde personen.

Het eerste wat dan  te binnen schiet is het geld lenen van een vriend of familielid. Indien zij over spaargeld beschikken, wat zij jou zouden willen uitlenen, dan kan je waarschijnlijk tegen gunstige tarieven lenen.

Maar je kan je tegenwoordig ook wenden tot een platform waar particulieren leningen verstrekken. Misschien past dit niet 100% binnen de definitie van een onderhandse lening, maar het is wel lenen en uitlenen, zonder tussenkomst van een bank of andere kredietverstrekker.

De rol van een dergelijk platform is namelijk het samenbrengen van de beide partijen. Zij verstrekken namelijk zelf geen leningen en ook kan je hier geen spaarrekening openen.

Lenen van familie of vrienden - zet afspraken op papier

Dit kunnen we niet genoeg benadrukken. Ook al leen je geld van een naast familielid of een goede vriend, zorg voor duidelijke en goede afspraken en zet deze op papier. 

Alleen op die manier voorkom je problemen in de toekomst. Het lijkt misschien een beetje teveel van het goede, maar het kan zeker geen kwaad om gemaakte afspraken vast te leggen in een contract. Niet via een notaris, maar een voorbeeld contract is eenvoudig online te vinden.

Naast de rentevergoeding, dien je het terug te betalen bedragen en wanneer dit dient te zijn gedaan vast te leggen.

Want vergeet niet, dat met name binnen families de meeste ruzies gaan over geld. En dit risico beperkt je door duidelijke afspraken te maken en deze ook gewoon op papier te zetten.

Kom vastgelegde afspraken ook na

Afspraken op papier zetten is een goede eerste stap. Zorg er echter ook voor dat je vervolgens deze afspraken ook nakomt zoals afgesproken. Alleen op die manier weet je zeker dat je een ruzie voorkomt. Want krijgt jouw vriend te laat zijn geld terug, dat leidt dat bijna altijd tot ruzie.

Onderhands lenen via een platform

Ben je niet in de mogelijkheid om onderhands geld te lenen van een familielid of vriend, of wil je dit gewoon niet? Dan kan je jezelf ook wenden tot een platform waar je particulier geld kan lenen.

Een platform wat sterk aan populariteit aan het winnen is, is Lender en Spender. Hier kan je als particulier zijnde investeren in particuliere leningen. Ook kan je indien je aan de voorwaarden voldoet hier een lening afsluiten.

Via deze methode leen je uiteindelijk jouw geld uit aan een andere particulieren en niet aan het platform. Sluit je via hetzelfde platform een lening af? Dan leen van een andere particulier en leen je geen geld van het platform zelf.

Zij brengen alleen verschillende particulieren bij elkaar om op die manier meer mensen toegang te geven tot een onderhandse lening.

Welke rente afspreken met familie of vrienden?

Geld lenen kost geld. Dit geldt in principe ook voor een onderhandse lening van familie of vrienden. Rente vragen aan familie of vrienden lijkt misschien een beetje vreemd, maar toch dien je dit te doen.

Je bent namelijk vanuit de belastingdienst verplicht om een marktconforme rente te betalen. Indien je dit niet doet, dan zou de belastingdienst de lening als een schenking kunnen interpreteren.

En dat is iets wat je absoluut niet wilt. Want bij een schenking wordt er schenkingsbelasting geheven. En dat kan vrij fors oplopen. Schenkbelasting betalen is het laatste wat je wilt indien je een onderhandse lening aangaat. 

Dit geldt in principe voor alles wat je leent. Echter, leen je een paar honderd euro wat je snel weer terugbetaald, dan zal dit in de praktijk niet zo snel problemen opleveren. Maar ook al leen je slechts een klein bedrag, betaal altijd netjes op tijd de lening terug.

Wat is een marktconforme rente?

Er worden door de belastingdienst geen exacte rentepercentages verstrekt. Dit omdat rente afhangt van verschillende factoren. Denk hierbij aan de hoogte van het bedrag, de looptijd en het eventueel verstrekken van een onderpand.

Het is dan ook verstandig om via het internet te zoeken naar een lening die overeenkomt met de onderhandse lening die jij wilt afsluiten.

De rentepercentages die je dan tegenkomt kan je dan als richtlijn hanteren. Je kan vervolgens wel een iets lagere rente afspreken dan de rente die je op het internet vindt. 

Je kan in dat geval namelijk beargumenteren, dat omdat je leent van een bekende er sprake is van een lager risico. En een risicofactor speelt ook een rol bij de hoogte van de rente. Ook bij banken zijn voorwaarden vaak soepeler indien er sprake is van minder risico.

Maar maak het niet te gek en blijf enigszins in de buurt van de rente die je online hebt gevonden.

Heb je opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit artikel? In dat geval, neem contact op via het contactformulier en je kan ons altijd e mailen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *