Het aantal P2P platformen is sterk gegroeid in de afgelopen jaren. In onze opinie is dit ook volstrekt logisch. Het is hoog tijd dat de kredietmarkt wordt hervormd. En hierbij speelt een P2P platform een grote rol. Maar de belangrijkste vraag, wat kan dit voor jou opleveren?

P2P platform

Wat is een P2P platform?

P2P staat hier voor peer-to- peer. Er wordt in deze context ook vaak gesproken over peer-to-peer lening. De Nederlandse vertaling van het woord peer is in dit verband gelijke. Dus eigenlijk is de vrije vertaling, twee gelijken die aan elkaar gaan lenen. DIt kunnen particulieren zijn maar ook bedrijven.

Inmiddels is de term P2P niet langer geheel correct. Het grootste gedeelte van de platformen werken namelijk met loan originators. Je leent in dat geval niet direct jouw geld uit aan een andere particulier. Dit gaat via een tussenstap, in de vorm van een loan originator.

Het merendeel van de P2P platformen zijn in het Engels. Nederland is een klein land met niet al te veel inwoners, waardoor de meeste platformen er niet voor kiezen om een Nederlandstalige website op te zetten.Althans niet op dit moment. Dit zou zeker kunnen gaan veranderen in de toekomst.

Overzicht P2P platformen

Onderstaand een overzicht van actieve P2P platformen. Elk platform heeft zo zijn eigen kenmerken, voordelen en nadelen.

 • Beoordeeld met een 9.0 op Independer
 • In het bezit van een AFM vergunning
 • Gemiddeld rendement van 4% op jaarbasis
 • Minimale inleg 100€
 • Investeren als particulier vanaf 10€
 • Zakelijke en particuliere leningen
 • Maximaal rendement van 12% 
 • Een buyback guarantee is van toepassing
 • Geld lenen aan Ierse bedrijven
 • Investeren vanaf 50€
 • Rendement van 8% - 14%
 • Winnaar van meerdere awards
 • Veel verschillende leningen
 • Instappen vanaf 10€
 • Rendement van 12% - 15%
 • 38M€ aan leningen gefinancierd
 • Leningen met buyback guarantee
 • Minimum investering 10€
 • Rendement van 10% - 13%
 • Loyalty programma voor extra rendement
 • Leningen met buyback guarantee
 • Investeren vanaf 10€
 • 11% historisch rendement
 • Meer dan 7 miljard euro aan investeringen
 • Investeren in consumentenleningen
 • Investeer vanaf 10€
 • 14% historisch rendement
 • Meer dan 20 miljoen euro aan investeringen
 • Gevarieerd aanbod
 • Vanaf 50€ investeren
 • Meer dan 19% historisch rendement
 • Ruim 24.000 investeerders
 • Investeer in consumentenleningen
 • Investeren vanaf 10€
 • +/- 13% historisch rendement
 • Meer dan 20.000 investeerders
 • Investeer in onroerend goed
 • Investeren vanaf 50€
 • 11,25% historisch rendement
 • 480M€ aan investeringen
 • Investeer in onroerend goed
 • Investeren vanaf 100€
 • 10,37% historisch rendement
 • 57.600 projecten gefinancierd
 • Consumenten en zakelijke leningen
 • Vanaf 50€ investeren
 • Historisch rendement van 9%
 • Bijna 60M€ geinvesteerd
 • Investeren in onroerend goed
 • Vanaf 500€ investeren
 • Historisch rendement van 6,2%
 • Bijna 90M€ geinvesteerd
 • Investeren in onroerend goed
 • Vanaf 100€ investeren
 • Historisch rendement van 14,8%
 • 10M€ aan projecten gefinancierd
 • Zakelijke en consumentenleningen
 • Vanaf 5€ investeren
 • Historisch rendement van 14,1%
 • 90M€ aan projecten gefinancierd
 • Een maximale rente van 18%
 • Investeren in verschillende Europese landen
 • Buyback guarantee is van toepassing
 • Investeren vanaf 1€

Loan originators

Een loan originator is een bedrijf dat leningen verstrekt. Deze leningen dienen gefinancierd te worden. Hiervoor wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van een P2P platform. 

Stel dat een kredietverstrekker een lening van 1,000€ aan iemand verstrekt, tegen een rente van 10%. In dat geval kan deze lening aan investeerders worden aangeboden om het geld voor deze lening te verstrekken. 

Uiteraard zal de rente die wordt geboden lager liggen dan de rente die in rekening wordt gebracht aan de uiteindelijke leningnemer. Dit verschil, ook wel de spread genoemd, is echter lager dan waar banken mee werken.

Bij banken kan in sommige situaties het verschil wel oplopen tot 10%. Bij rood staan wordt er bijvoorbeeld net iets minder dan 10% rente in rekening gebracht. Hetgeen een bank dient te betalen ligt op dit moment echter beneden de 0%. Banken ontvangen dus rente wanneer zij geld aantrekken. Doordat dit verschil zo enorm groot is, wordt het voor een P2P platform interessant gemaakt, om hierop in te springen.

Niet de gehele lening doorverkopen

Het is standaard dat het een loan originator niet is toegestaan om het gehele bedrag van een lening op een p2p platform door te verkopen. 

Zij dienen “skin in the game” te houden. Het doel hiervan is loan originators te dwingen om selectief te zijn met het verstrekken van leningen. 

Indien zij het gehele bedrag van lening op een P2P platform zouden kunnen aanbieden, dan zou dit kunnen leiden tot het verstrekken van leningen aan niet kredietwaardige personen of bedrijven. En dit wil je als P2P platform ten alle tijden voorkomen.

Skin in the game

Platformen zonder loan originators

Lender & Spender biedt leningen aan zonder loan originators. Je kan op dit platform direct een lening aanvragen. Dit verloopt dus niet via loan originators. Dit houdt ook in dat Lender & Spender ook zelf de kredietbeoordeling uitvoert. Alvorens een lening wordt goedgekeurd, dien je te voldoen aan strikte voorwaarden.

Terugkoop garanties

Een terugkoopgarantie, of een buyback guarantee in het Engels, is een term die je ook regelmatig voorbij ziet komen. Dit houdt in, dat indien de condities van een lening niet worden nagekomen, de loan originator de lening van jou overneemt. Hiermee wordt je als investeerder beschermd tegen wanbetaling.

Er wordt hierbij standaard een termijn gehanteerd, waarna de buyback in werking treed. Deze termijn verschilt per P2P platform. Bij sommige is dit na 30 dagen, maar er zijn ook platformen waarbij er pas na 90 dagen de mogelijkheid ontstaat om de lening terug te verkopen en jouw geld terug te ontvangen.

Terugkoopgarantie

Hierbij wordt toekomstige rente overigens niet vergoed. Niet alle leningen via P2P platformen hebben deze bescherming. Het is onze opinie dan ook raadzaam om hier goed  naar te kijken. 

De rol van de AFM

De meeste P2P platformen zijn niet in Nederland gevestigd. In dat geval heeft de AFM geen vergunning afgegeven en staan de platformen dan ook niet onder toezicht van de AFM. Wel is er in de meeste gevallen sprake van toezicht van lokale overheden, maar dit is niet noodzakelijk.

Indien er wordt gewerkt met loan originators, dan is het platform zelf geen leningverstrekker. Vanuit dat opzicht is er dan geen vergunning vereist. 

Het Nederlandse Lender & Spender is overigens wel in het bezit van een AFM vergunning. Zij staan dus onder toezicht van de Nederlandse autoriteiten.

Vestigingslanden van P2P platformen

Opvallend is dat veel van de populaire P2P platformen in de Baltische staten zijn gevestigd. Zo zijn Viainvest, Lenndy, Peerberry en Fast Invest zijn allemaal gevestigd in de Baltische staten. Dit geldt overigens niet alleen voor P2P platformen, maar voor veel fintech bedrijven.

De Baltische staten zoals Litouwen en Estland, zijn erg vooruitstrevend op digitaal gebied. Zo is het in Estland, als enige land ter wereld, ook mogelijk om digitaal te stemmen

Zakelijk en particuliere leningen

Je ziet allerlei leningen voorbij komen. Leningen worden verstrekt aan zowel bedrijven als ook aan particulieren. Bij een zakelijke lening is het wel zo dat er veel minder sprake is van een buyback guarantee. Daarentegen is de rente die wordt vergoed doorgaans wel weer hoger.

Niet elk platform biedt zakelijke leningen aan. Zo biedt bijvoorbeeld het Nederlandse Lender & Spender alleen particuliere leningen aan.

Wat voor een leningen worden er verstrekt?

Het type lening dat wordt verstrekt is erg uiteenlopend. Zo worden er kredieten verstrekt die het karakter hebben van een persoonlijke lening.

Ook wordt er regelmatig van een P2P platform gebruik gemaakt, om de aanschaf van lease voertuigen te financieren.

Daarnaast zie je meer en meer leningen verschijnen ter financiering van onroerend goed. Lenndy biedt zelfs financieringen voor factoring aan.

P2P platformen

De opkomst van particulier geld lenen zorgt ervoor dat je tegenwoordig praktisch elk type lening wel kunt terugvinden op een P2P platform. 

De te behalen rendementen

De rendementen die er te behalen zijn variëren. Bij Lender & Spender wordt er uitgegaan van een netto rendement van rond de 4%. Bij  Peerberry kan het rendement oplopen tot 13%. Dit is doorgaans de range waar je op kunt rekenen. Minimaal 4% en maximaal zo rond de 13% rendement op jaarbasis.

Het is altijd goed om in het achterhoofd te houden dat rendement en risico aan elkaar verbonden zijn in de investeringswereld. Het zal dan ook vaak zo zijn, dat een hoog rentepercentage een zeker risico met zich meebrengt. 

In onze opinie dien je jezelf dan ook niet alleen blind te staren op de rendementen die je kan behalen.

Risicospreiding

Door investeringen en beleggingen te spreiden, kan je als belegger het risico beperken. Dit principe gaat ook op bij het beleggen in particuliere leningen. Doordat P2P platformen tal van leningen aanbieden, kan je het bedrag dat je wilt investeren verdelen over verschillende leningen. Hierdoor beperkt je het risico dat je loopt.

Ook al investeer je in een lening met een buyback guarantee, dan is het in onze opinie alsnog verstandig om een investering te verdelen over verschillende leningen. Omdat er eerst een termijn dient te verstrijken alvorens de buyback guarantee in werking treed, zorg je ervoor dat je op die manier niet al jouw geld vastlegt.

Investering spreiden

Aanvulling op een beleggingsportefeuille

Je zou particuliere leningen ook kunnen zien als aanvulling op een beleggingsportefeuille. Op die manier breng je nog meer diversifiëring aan binnen de beleggingsportefeuille, ter verbetering van het algemene risicoprofiel van een beleggingsportefeuille. 

Vanuit dit oogpunt wordt er door experts wel vaak afgeraden om direct het gehele vermogen in particuliere leningen te beleggen.

Dien je grote bedragen te investeren?

Instappen is erg laagdrempelig. De meeste P2P platformen bieden je de mogelijkheid om met een klein bedrag te beginnen. Dan dien je te denken aan een bedrag van 10€. Op die manier kan je een platform eerst uitproberen, alvorens grotere bedragen te investeren.

De gedachte hierachter is dat het om een soort van crowdlending gaat. Veel verschillende investeerders financieren met kleine bedragen een grotere lening.

De liquiditeit van een platform

Een ander belangrijk aandachtspunt van een P2P platform is de liquiditeit. Hiermee bedoelen we het aanbod van leningen. Des te meer leningen er worden aangeboden, des te eenvoudiger het wordt een investering te spreiden over verschillende leningen. 

Indien er niet voldoende leningen worden aangeboden, dan wordt er in het Engels gesproken over een Cash drag.Verschillende platformen hebben hier het afgelopen jaar mee te maken gehad. Door het coronavirus  zijn er minder leningen verstrekt, waardoor het aanbod van leningen op de P2P platformen enigszins onder druk heeft gestaan.

P2P platform liquiditeit

Indien je echter kijkt naar de groei die de verschillende platformen voor deze crisis hebben doorgemaakt, zijn wij van mening dat dit een tijdelijk effect zal zijn.

De toekomst van particuliere leningen

De marktomvang van P2P leningen is in Europa inmiddels 10,5 miljard euro. In onze ogen is dit echter nog maar het begin. De omvang van de totale kredietmarkt is maar liefst 10.000 miljard euro, oftewel 10 biljoen euro. Dus ook al is de markt voor peer-to-peer lending aanzienlijk, ten opzichte van de totale kredietmarkt is dit slechts 0,1%. Er is dus nog meer dan voldoende ruimte voor groei.

Dat deze groei er zal komen, staat voor ons wel vast. Het aantal Fintech bedrijven dat hier actief is groeit nog jaarlijks. 

Persoonlijk zouden wij ook niet verbaasd zijn als een groot bestaand bedrijf gaat toetreden tot deze markt. Op die manier zal in onze opinie deze markt explosief gaan groeien.