Bondster is een P2P platform waar je voornamelijk zakelijke leningen kunt vinden. Zij adverteren met een jaarlijks rendement van 15%. Met een totaal belegd vermogen van ruim 70 miljoen euro, bijeengebracht door 12.400 investeerders, is dit een middelgroot P2P platform.

Investeren via Bondster

Zoals gebruikelijk dien je eerst een account aan te maken, waarbij jezelf dient te identificeren. Bondster is gevestigd in Praag, waardoor zij zicht te houden hebben aan Europese wetgeving ter voorkoming van witwassen.  Het is zowel mogelijk om te registreren als privé persoon en ondernemers. 

Naast een identiteitsbewijs heb je ook een kopie van een bankafschrift nodig. Je dient namelijk aan te tonen dat het bankrekeningnummer dat je gebruikt voor jouw investeringen ook echt van van jou is.

Voordat je daadwerkelijk aan de slag kunt, dien je tenslotte nog een contract te onderteken. Hierbij gaat het om een digitaal contract, waarbij je jouw persoonlijke gegevens dient in te vullen.

Helaas is er geen app beschikbaar. Dat is toch een gemiste kans. 

Autoinvest

Zoals het hoort, bestaat er een autoinvest mogelijkheid. Dit helpt om automatisch te investeren. Stel dat je elke maand een bedrag wilt investeren, dan hoef je op deze manier niet zelf op zoek te gaan naar investeringsmogelijkheden. 

Zodra er saldo beschikbaar is in jouw account en er zijn investeringsmogelijkheden beschikbaar die aan jouw criteria voldoen, dan zal het geld van jouw saldo automatisch in de beschikbare leningen worden geïnvesteerd.

Hoeveel rendement wordt er geboden?

Het historisch behaalde rendement ligt momenteel op 14,78%. Er wordt dan ook gesproken over het behalen van een passief inkomen van 15%.

De huidige investeringen die worden aangeboden bieden allemaal een rente van 16%. Hierbij gaat het voornamelijk om zakelijke leningen. 

Bondster investeren

Wat ik persoonlijk mis, is de informatie omtrent de achtergrond van de investering. Er wordt geen informatie verstrekt omtrent de achtergrond van de lening.

Loan originators

Bondster werkt met verschillende loan originators. Wat opvalt is dat de leningen die worden aangeboden om te investeren zich wijd verspreid over de wereld bevinden. Op het moment worden er veel leningen aangeboden van bedrijven in de Filipijnen.

De diverse portfolio van loan originators ziet er op dit moment als volgt uit:

Garanties en zekerheden

Bij het investeren via crowdfunding zijn zekerheden en garanties tot terugbetaling essentieel. Bondster biedt drie zekerheden en/of garanties:

 • Buyback guarantee
 • Onderpand voor de lening
 • Skin in the game

Buyback guarantee

Bij een buyback guarantee dien je er altijd van doordrongen te zijn dat het de loan originator is die deze garantie afgeeft. Het platform neemt hiervoor verder geen verantwoordelijkheid.

De vraag is hier altijd, in hoeverre kan en wil de loan originator voldoen aan zijn verplichting om de lening van jou terug te kopen, indien je hier aanspraak op kunt maken. 

Buyback guarantee

Er worden van tevoren criteria opgesteld wanneer er sprake kan zijn van een buyback. Normaal gesproken wordt er een bepaalde termijn vastgesteld dat een betalingstermijn mag worden overschreven. Indien er binnen die termijn niet aan de verplichtingen wordt voldaan, dan treed de buyback guarantee in werking.

Echter, indien de loan originator bijvoorbeeld in Colombia of in Kazachstan is gevestigd en zij weigeren om aan hun verplichting te voldoen, dan heb je weinig tot geen mogelijkheden om dit af te dwingen. Tenzij je een rechtszaak in die landen wilt starten.

Het bovenstaande zorgt ervoor dat in de praktijk de waarde van een buyback guarantee nogal eens tegenvalt.

Onderpand

Leningen worden verstrekt tegen onderpand. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw zijn, maar ook een auto of een ander productiemiddel. Indien degene die de lening heeft aangevraagd niet aan zijn verplichtingen voldoen, dan kan er beslag worden gelegd op hetgeen in onderpand is gegeven. Dit zal worden gedaan door de loan originator.

Ook hier dien je er weer rekening mee te houden dat dit juridisch lastig kan zijn. Zeker als je investeert in een land waar de rechtspraak niet volgens de Nederlandse standaard is.

Skin in the game

Het principe van skin in the game is dat niet het gehele risico mag worden afgewenteld op investeerders. De partij die een lening aanbiedt op het platform van Bondster dient zelf een belang te houden in deze lening.

Op deze manier wordt er getracht te voorkomen dat er slechte leningen worden verstrekt. Of in andere woorden, leningen met een te hoog risico.

Doorgaans wordt er een percentage van 5% aangehouden, wat niet gefinancierd mag worden via crowdfunding.

Geen secundaire markt beschikbaar

Een nadeel van het platform van Bondster is in onze opinie het ontbreken van een secundaire markt.

Dit houdt in dat je in principe een aangegane investering voor de volledige looptijd dient uit te zitten.

Er is wel de mogelijkheid om onder voorwaarden een investering terug te verkopen aan het platform. Indien je dit doet, dan dien je wel een commissie te betalen. Deze commissie is in onze opinie erg hoog. 

Secundaire markt

Je dient namelijk te rekenen op een percentage van tussen de 10% en 15% van de waarde van de investering. Dit maakt deze optie niet echt interessant. 

Betalen investeerders kosten?

Op dit moment wordt er alleen een percentage van 1% kosten gerekend voor investeringen in Tsjechische kronen. Indien je een account in euro`s aanhoudt worden er geen kosten berekend.

Het enige hier, wat ons niet erg aanspreekt, is dat er bijstaat “until further notice”. Dit lijkt er naar te verwijzen dat er in de toekomst wel sprake zal zijn van kosten voor investeerders die een euro account aanhouden.

 

Bondster samenvatting

Risico
Zekerheden Mintos
Rendement

Risico

Meer achtergrond informatie over het bedrijf en de investeringen is welkom.

Zekerheden

De combinatie van onderpand en buyback is degelijk te noemen.

Rendement

Met een historisch rendement van 14,7% scoort het platform goed.

Pluspunten:

  • Het historische rendement is zeer goed
  • Gebruiksvriendelijk platform
  • Zekerheden zijn op orde
  • Investeringsmogelijkheden in veel landen
  • Investeren vanaf 5€

Minpunten:

   • Geen jaarverslag met audit verklaring beschikbaar
   • Een secundaire markt is niet beschikbaar

Onze opinie

Bondster is met een totaal geinvesteerd bedrag van 70 miljoen euro een belangrijke speler op het gebied van P2P investeringen.

Tot op heden zijn er geen leningen afgeschreven. Wel lopen er procedures om geld terug te vorderen. Dit bedrag bedraagt ongeveer 0,9% van het totaal geinvesteerde vermogen, hetgeen redelijk te noemen is.

In onze opinie is het platform een goed alternatief voor diegene die geen gebruik wil maken van een van de platformen van de Baltische staten.

Een positief punt is het grote aantal loan originators waarmee zij samenwerken. Dit wekt voor persoonlijk extra vertrouwen.

>> Website bezoeken <<

Over Bondster

Bondster heeft hun platform in 2017 gelanceerd. Dat zij in die periode al meer dan 70 miljoen euro en bijna 12.500 investeerders hebben bereikt, is indrukwekkend te noemen. 

Er is een jaarrekening over het jaar 2020 beschikbaar, maar hier ontbreekt een audit. In onze opinie is dit een gemiste kans. Het komt de betrouwbaarheid zeer ten goede wanneer er een audit statement van een gerenommeerd accountantskantoor beschikbaar zou worden gesteld.

In 2020 was de onderneming niet winstgevend. Er werd een verlies gerapporteerd van ongeveer 700.000€. De eigenaar van de Bondster onderneming is CEP invest Private Equity. Dit is een Tsjechische investeringsmaatschappij die in totaal 9 ondernemingen bezit.

Een strategische partner is ACEMA Credit Czech, wat direct ook een belangrijk loan originator is. 

Omdat er voor de rest geen informatie beschikbaar is omtrent investeerders en het geld dat beschikbaar is, is het lastig in te schatten hoe de onderneming ervoor staat. 

Elk P2P platform heeft het lastig gehad in het afgelopen jaar. Bij Bondster is het echter wel de vraag in hoeverre zij dit kunnen opvangen. Meer transparantie hieromtrent zou het platform ten goede komen.

Ambitie is er genoeg. Ze hebben het streven om tot de top 3 P2P platformen van Europa te behoren. Of zoals zij het zelf zeggen, P2B. In plaats van Peer 2 Peer noemen zij het een Peer 2 Business platform.