Debitum network is gericht op financieringen voor kleinere ondernemingen. Inmiddels is er via dit platform een bedrag van bijna 40 miljoen euro aan financieringen verstrekt (stand mei 2021). Dit bedrag is bijeengebracht door een kleine 7000 investeerders. Het historisch behaalde rendement ligt net iets onder de 9%.

Debitum network

Investeren via Debitum network is eenvoudig

Het enige wat je hoeft te doen is een account aanmaken. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. Om vervolgens daadwerkelijk te beginnen met investeren, dien je geld over te maken naar jouw account bij Debitum network. Hiervoor ontvang je duidelijke instructies hoe je dit dient te doen.

Investeerders betalen geen kosten en een account aanmaken is gratis.

Hoge eerste storting

Nadat je een account hebt geopend, bedraagt het minimumbedrag van een eerste storting 500€.

Dit bedrag kan je overigens wel investeren in verschillende projecten. Echter, in onze opinie is het minimumbedrag van 500€ erg hoog en veel hoger dan bij andere platformen.

Op zich is het te begrijpen dat een platform dient te werken met hogere bedragen om het platform winstgevend te maken. Echter, om investeerders aan te trekken, is dit toch een behoorlijke drempel. Zeker gezien het feit dat het om een relatief nieuw platform gaat. 

Minimale inleg:
AFM vergunning:
Kosten investeerder:
Beoogde rendement:
Buyback guarantee:
Secondary market:
Jaar van oprichting:
Hoofdkantoor:
Automatisch investeren:

500€
Nee
0%
8% - 10%
Ja
Nee
2018
Riga, Letland
Ja

Daarbovenop zijn veel potentiele investeerders nog relatief nieuw ten aanzien van het P2P lenen, waardoor een lage instapdrempel belangrijk is.

Zelf of automatisch investeren

Je kan zelf actief op zoek gaan naar projecten waarin je wilt investeren. Het is echter ook mogelijk om dit aan het platform zelf over te laten. Er wordt dan gesproken over autoinvest. 

Indien je kiest voor autoinvest kan je overigens wel zelf de criteria opgeven waaraan een investering dient te voldoen. Hierbij kan je denken aan criteria op het gebied van het rendementspercentage en de looptijd. 

Prestaties van het platform

Zover zijn de prestaties van het p2p platform erg goed te noemen. Het is nog niet voorgekomen dat een investeerder zijn geld is kwijtgeraakt. In slechts 1,42% van alle verstrekte leningen is er gebruik gemaakt van de buyback guarantee.

Een buyback guarantee treed in werking wanneer een leningnemer meer dan 90 dagen achterstand oploopt bij het betalen van rente of aflossing. Een buyback guarantee verplicht de loan originator om de lening weer van jou terug te kopen, indien er een achterstand van meer dan 90 dagen optreed.

Dat de investeerders daadwerkelijk hun geld hebben terug ontvangen via de buyback garantie is een groot pluspunt. Op andere platformen blijkt hier in de praktijk, dat er toch de nodige haken en ogen aan zijn verbonden aan het uitoefenen van de buyback guarantee.

Rendementen

Er worden alleen projecten aangeboden met minimaal 8% rendement. Dit is overeengekomen tussen het platform en de loan originators. In de praktijk zie je dat er tussen de 8% en 10% rente wordt betaald.

Boetes bij te laat betalen

Waar Debitum network zich onderscheidt ten opzichte van andere platformen is een boete die wordt opgelegd aan leners, indien ze te laat betalen.

Wordt er meer dan 15 dagen te laat aan een verplichting voldaan, dan volgt er automatisch een boete. 

Deze eventuele boete, of penalty, is terug te zien op het moment dat je wilt gaan investeren. De hoogte van de penalty ligt tussen de 10% en 15%. 

Penalty bij late betaling

Dit is een extra stok achter de deur, zodat bedrijven die een financiering aanvragen tijdig aan hun verplichting voldoen.

Loan originators

Dat er tot dusverre geen sprake is geweest van defaults bij leningen en dat daarnaast ook de buyback guarantee goed werkt, geeft aan dat er met betrouwbare loan originators wordt gewerkt.

De loan originator is de partij die een project ter financiering aanbiedt op het platform, van in dit geval Debitum network. Voor de duidelijkheid; Debitum verstrekt zelf geen financieringen. Zij zijn enkel en alleen een platform dat partijen bij elkaar brengt.

Er wordt gewerkt met een relatief groot aantal loan originators. Deze loan originators zijn afkomstig uit verschillende landen. Het grootste gedeelte is afkomstig uit Oost Europa. Er zijn echter ook loan originators afkomstig uit Engeland en zelfs het Nederlandse Cardec factoring is actief via het platform van Debitum network. 

Dat een Nederlandse partij als loan originator optreed via een P2P platform ben ik persoonlijk nog niet vaak tegengekomen.

Het belang van betrouwbare loan originators

Zoals al aangegeven investeer je niet direct in Debitum network. Het geld komt uiteindelijk terecht bij de loan originators. Het is dus uitermate belangrijk dat deze loan originators betrouwbaar en financieel stabiel zijn. Zij zijn namelijk ook verantwoordelijk voor de buyback indien je hier aanspraak op dient te maken.

Indien er een loan originator failliet gaat, dan zal er een juridische procedure dienen te worden gestart, om het geld van de investeerders terug te krijgen. Echter, in de praktijk is dit bijna altijd een lastige aangelegenheid, waarbij niet het gehele bedrag kan worden geïnd. Dit is direct een van de grootste risico`s die je loopt bij het investeren via een P2P platform.

Zekerheden verstrekt door loan originators

Debitum network sluit contracten af met de loan originators ter afdekking van de buyback guarantee. Dit wordt een security agreement genoemd. Via een dergelijke overeenkomst kan er bijvoorbeeld sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders, of er kan een onderpand worden verstrekt. Dit reduceert het risico aanzienlijk.

Skin in the game

Een belangrijk aspect om in de gaten te houden bij een P2P platform is het zogenoemde skin in the game principe. Dit principe zorgt ervoor dat loan originators verplicht zijn ook zelf te investeren in een project dat wordt aangeboden. Hiermee wordt beoogd dat er alleen kredietwaardige projecten ter financiering worden aangeboden. 

Gaat het toch mis, dan zal ook een loan originator verlies lijden. En dat willen zij uiteraard ten alle tijden voorkomen.

Er is overeengekomen dat een loan originator minimaal 5% zelf dient te financieren. Dit is dus het risico dat zij lopen. Stel dat er een project wordt aangeboden waarbij er een financiering van 1 miljoen euro wordt opgehaald, dan dient de loan originator zelf 50,000 Euro te investeren.

Skin in the game

Due diligence

De concurrentie op de markt voor crowdinvesting of crowdfunding is enorm en groeit ook gestaag. Dit komt mede, omdat er inmiddels miljarden euro`s omgaan in deze markt. 

Je hebt dus veel keuze wat betreft P2P platformen om te investeren. Een belangrijk beslissingscriteria zou in onze ogen de betrouwbaarheid van het platform dienen te zijn. Dit is eigenlijk belangrijker dan het rendement wat er valt te behalen.

De betrouwbaarheid komt naar voren in hoeverre investeerders tijdig hun rente en aflossing ontvangen. Dit is niet alleen maar van belang voor de investeerder, maar ook voor het platform. Indien zij hier goed scoren, dan zal dit de groei van het platform ten goede komen. 

Debitum network voert dan ook een gedegen due diligence uit voordat zij met een loan originator in zee gaan.

Een secundaire markt ontbreekt

Een van de kenmerken van investeren via crowdinvesting is dat je aan de looptijd van een project vastzit. Investeer je in een project dat bijvoorbeeld 3 jaar loopt, dan is het niet mogelijk om tussentijds jouw geld uit het project te halen. 

Veel platformen ondervangen dit door een secundaire markt. Dit is een soort van marktplaats waarbij investeerders een investering aan elkaar kunnen doorverkopen. Bij een dergelijke transactie wordt de prijs bepaald op basis van vraag en aanbod.

Bij Debitum network ontbreekt deze secundaire markt. Je dient jezelf dan ook goed te beseffen dat je de hele looptijd van een investering dient uit te zitten, alvorens je jouw geld terug ontvangt. Dit is in onze ogen een minpunt van het platform.

In welke projecten kan je investeren?

Zoals al eerder aangegeven gaat het om investeringen in kleinere ondernemingen.

Hierbij kan je denken aan het genereren van extra werkkapitaal, het uitbreiden van productiecapaciteit of dekking voor de kosten van ontwikkeling van nieuwe producten.

Investeren via Debitum network

In eerste instantie zou je zeggen dat dit risicovollere investeringen zijn dan bijvoorbeeld een investering in vastgoed. Een goed werkende buyback guarantee is dan ook essentieel en hier wordt door Debitum network dan ook veel aandacht aan besteed.

Over Debitum network

Het bedrijf is gevestigd in Riga in Letland en is ontstaan in 2018. Sinds de oprichting hebben zij voor 40 miljoen euro aan leningen gefinancierd. 

In onze opinie ontbreekt er op hun website basisinformatie over de onderneming zelf. Zo is het in onze ogen belangrijk om te vermelden wie de onderneming heeft opgericht. Op die manier kan je zelf een kort onderzoek doen naar deze oprichters.

Ook zijn er geen jaarverslagen terug te vinden. In onze opinie is dit een gemiste kans. Gezien het feit dat zij samenwerken met een groot aantal internationale project originators, zou het met de betrouwbaarheid goed moeten zitten. 

Dit wordt echter enigszins ondermijnd door het achterwege blijven van dergelijke informatie op hun website.

Debitum network samenvatting

Risico
Zekerheden Mintos
Rendement

Risico

Tot op heden scoort het platform erg goed. Het blijft echter risicovol.

Zekerheden

De due dilligence en goed werkende buyback guarantee verminderen het risico.

Rendement

Het tot dusver gerealiseerde rendement van 8,9% is goed te noemen.

Pluspunten:

  • Tot op heden 0% default
  • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk platform
  • Beleggen ook mogelijk via een app
  • Saldo storten is eenvoudig
  • De liquiditeit van het platform is in orde
  • Een buyback guarantee is altijd aanwezig
  • Betrouwbare loan originators

Minpunten:

   • Geen secundaire markt beschikbaar
   • Hoge minimale inleg
   • Weinig algemene bedrijfsinfo beschikbaar

Onze opinie

Het grote pluspunt van Debitum Network is de prestatie tot nu toe. Alle verplichtingen zijn nagekomen.

Wel dien je hierbij uit te gaan van hetgeen Debitum Network mededeeld. Er is bijvoorbeeld geen jaarverslag opgesteld door accountants beschikbaar. Persoonlijk vinden wij dat erg jammer.

Waar veel P2P platformen met loan originators uit Oost Europa werken, vind je op dit platform ook loan originators uit Engeland en Nederland.

Het platform scoort met 4.5 erg goed op Trustpilot. Wel is het aantal beoordelingen nog aan de lage kant.

>> Website bezoeken <<