Mintos is inmiddels het grootste P2P platform van Europa. Met een belegd vermogen van inmiddels meer dan 6,3 miljard euro, laten zij de concurrentie ver achter zich. Op deze pagina gaan we dit P2P platform eens onder de loep nemen. Wat is het geheim van het succes van dit in de fintech hoofdstad Riga is gevestigd?

Mintos P2P platform

Vertrouwen in een P2P platform is essentieel. Doordat er via Mintos inmiddels een gigantisch vermogen is belegd, neemt het vertrouwen alleen maar toe. Het geeft nu eenmaal een beter gevoel om te gaan investeren via een platform waar al meer dan 6 miljard is in geïnvesteerd, dan via een platform waar slechts een paar miljoen euro is geïnvesteerd.

Investeren via Mintos

Bij het openen van een account dien je jezelf eerst te identificeren. Dit doe je door een foto van een identiteitsbewijs en een selfie te maken. De stap die ze hier hebben toegevoegd, is dat je een tweede selfie dient te maken, waarbij je jouw identiteitsbewijs dient te tonen.

Daarna dien je een aantal vragen te beantwoorden. Deze vragen hebben betrekking op de volgende aspecten:

 • De hoogte van jouw inkomen
 • Jouw vermogen
 • Bezit je kennis en ervaring op het gebied van beleggen
 • Bepalen van jouw risicoprofiel
 • De doelen waarvoor je wilt gaan beleggen

De antwoorden die je geeft op deze vragen bepalen jou beleggingsprofiel.

Minimale inleg:
AFM vergunning:
Kosten investeerder:
Beoogde rendement:
Buyback guarantee:
Secondary market:
Jaar van oprichting:
Hoofdkantoor:
Automatisch investeren:

10€
Nee
0%
11,76% - 12,91%
Ja
Ja
2015
Riga, Letland
Ja

Bepalen van een passende strategie

Op basis van de uitkomst van deze vragen wordt er vervolgens beoordeeld welke methoden van beleggen voor jou geschikt zijn. Mintos biedt standaard de volgende strategieën:

 • Gediversifieerd
 • Behoudend
 • Hoog rendement

Is dit niet waar je naar op zoek bent? Dan kan je ook kiezen voor een aangepaste strategie. Je kunt dan een keuze maken uit:

 • Zelf geautomatiseerde strategieën inrichten
 • Geheel handmatig beleggen

Beginnen met beleggen

Nadat je alle vragen hebt beantwoord en het profiel is vastgesteld, dan dien je nog geld te storten om daadwerkelijk te kunnen beginnen met investeren.

Geld storten doe je eenvoudig via Ideal. Heb je bijvoorbeeld een bankrekening bij de N26, dan dien je zelf een bankoverschrijving uit te voeren, alvorens te kunnen gaan investeren. Het zal dan maximaal een paar werkdagen duren alvorens het geld is bijgeschreven op jouw account.

Geld storten

Bij mij persoonlijk wordt het altijd nog dezelfde dag bijgeschreven.

Je krijgt duidelijke instructies hoe je het geld dient over te maken. Let er hierbij overigens wel op dat de ontvanger van het geld Mintos is en niet de LHV bank waar zij hun bankrekening hebben lopen.

Het minimum bedrag wat je dient te storten is overigens slechts 10€. De drempel om te gaan investeren is dus erg laag. Ook worden er aan investeerders verder geen kosten in rekening gebracht.

Wat zijn de te verwachten rendementen?

Sinds de oprichting ligt het jaarlijks gemiddelde behaalde rente tussen de 11,76% en 12,91%. Dit zijn zeer goede rendementen te noemen. In dezelfde periode was het rendement op 3 maands deposito`s bijvoorbeeld slechts 2,2%.

Zelfs de rendementen behaald in de onroerend goed sector komen met een gemiddelde van 8,55% niet in de buurt.

Mintos maakt mensen er goed van bewust dat een hoger verwacht rendement ook een hoger risico inhoudt. Leningen met een hogere risicoscore (een hoge score betekent een lager risico) leveren doorgaans een lagere rente op. 

Rendementsverwachting

Hoe ziet het platform eruit?

In onze ogen is Mintos het meest geavanceerde en professionele P2P platform. De vragen die je dient te beantwoorden om te beoordelen welk risicoprofiel bij jou past is vooruitstrevend. 

Daarnaast verwachten zij dit jaar in het bezit te komen van een officiële vergunning als financiële dienstverlener. Op dit moment zijn zij vanuit juridisch oogpunt enkel een soort van marktplaats. 

Op het moment dat zij in het bezit komen van de vergunning zal dit gevolgen hebben voor de beleggers en investeerders. Zij zijn dan namelijk verplicht om deze beleggers te beschermen. 

Je kan vanaf dat moment alleen nog beleggen in de producten die voor jou als geschikt worden gezien. Heb je bijvoorbeeld een laag inkomen of een relatief klein vermogen, dan zal je niet langer in de meest risicovolle producten kunnen beleggen.

Risico`s en risico beperkende maatregelen

Je dient niet de fout te maken door te denken dat je door de aanwezigheid van een buyback guarantee geen risico loopt. De buyback guarantee wordt namelijk waardeloos, indien de loan originator zelf in de financiële problemen terechtkomt. Of in het geval dat zij niet aan hun verplichtingen voldoen.

Risico

Mintos doe thet volgende om de risico`s zoveel als mogelijk te beperken:

 • Loans originators dienen tussen de 5% en 10% van een lening in eigen beheer te houden, om op die manier het onverantwoord verstrekken van leningen te voorkomen.
 • Leningen worden vaak verstrekt op basis van een onderpand. Wel kan het uiteindelijk opvorderen en verkopen van een onderpand een langdurig proces zijn. Daarnaast dienen de opbrengsten hoog genoeg te zijn om aan de verplichtingen te voldoen. Hierbij dienen eerst de juridische kosten te worden voldaan alvorens er geld wordt uitgekeerd aan de investeerders.
 • Er wordt een eigen kredietbeoordeling uitgevoerd met betrekking tot de leningen die worden aangeboden. Hierdoor wordt er aan de een loan originator een krediet score toegekend.
 • Het grote aanbod van leningen zorgt ervoor dat er een goede diversificatiestrategie mogelijk is. Dit is bij andere P2P platformen nogal eens een probleem.
 • Leningen worden verstrekt met een buyback guarantee.

Onverwachte gebeurtenissen

Ook al heb je een goede beleggingsstrategie, er kan altijd iets gebeuren waardoor jouw belegging opeens niet meer zo zeker is. Dat heeft het afgelopen jaar wel geleerd. 

De corona crisis heeft de P2P markt redelijk hard geraakt. Er zijn verschillende leningnemers en hierdoor ook kredietverstrekkers, in de problemen gekomen. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat er meer achterstanden bij leningen zijn opgelopen, dan dat dit voorheen het geval was. Ook hier is Mintos geen uitzondering.

Inmiddels lijkt het ergste hier achter de rug te zijn. Er worden nog striktere voorwaarden gehanteerd bij het verstrekken van een lening. Dit heeft wel over het algemeen de liquiditeit enigszins onder druk gezet. 

Op dit punt doet Mintos het in onze opinie goed. Zij bieden nog steeds veel leningen aan.

De berekening van de risk score

Aan elke lening wordt een risicoscore toegekend. De aangeboden leningen worden op 4 punten beoordeeld. Dit zijn

 • Prestaties van de kredietportefeuille van de loan originator
 • Efficiënte van de kredietverstrekking
 • Het vermogen om de terugkoopgarantie toe te passen
 • De juridische structuur

Op alle punten wordt een score van 1 tot en met 10 toegekend. Des te hoger de score, des te lager het risico.

In onze opinie is met name de score op het gebied van de het vermogen van de kredietverstrekker om de leningen terug te kopen voor beleggers erg belangrijk. 

De hoogste risicoscore die je op dit moment terug kunt vinden is een 8.

Mintos risicoscore

Er zijn leningen beschikbaar met deze risicoscore, waarbij er nog steeds een rente van 11,5% wordt vergoed. 

De hoogste rentepercentages vind je terug bij leningen in andere valuta dan de euro. Hierdoor wordt beleggen in deze leningen wel extra risicovol.

De waarde van een buyback guarantee

In de praktijk hangt de waarde van de buy back guarantee af van de kredietwaardigheid van de kredietverstrekker. Indien de kredietverstrekker financieel niet in staat is om de lening daadwerkelijk terug te kopen, dan is deze garantie eigenlijk waardeloos.

Het is van belang om jezelf te realiseren dat het niet het platform zelf is, dat indien noodzakelijk, de lening van jou terugkoopt. Deze verplichting ligt bij de kredietverstrekker, ook wel de loan originator genoemd.

Leningen met onderpand

Het is de loan originators niet toegestaan het gehele bedrag van een lening aanbieden op het platform. Zij dienen een gedeelte zelf te financieren, zodat ook zij een risico lopen. 

Om het risico verder te beperken is bij de meeste leningen sprake van een onderpand. Wordt er bijvoorbeeld een lening verstrekt voor de aanschaf van een auto, dan geldt de auto als onderpand. 

Hierbij wordt er uiteraard gekeken naar de waarde, van in dit geval de auto en de hoogte van de verstrekte lening. De waarde van het onderpand dient voldoende te zijn om het bedrag van de lening te dekken.

Wel zullen er juridisch de nodige stappen dienen te worden ondernomen om een onderpand op te eisen. De kosten hiervan dienen te worden gedekt uit de opbrengsten van de gedwongen verkoop. 

Kredietverstrekkers en loan originators

Loan originator is het Engelse woord voor kredietverstrekker. Het aantal loan originators dat actief is bepaalt grotendeels het aanbod van leningen. Bij Mintos is er sprake van meer dan 100 loan originators. Hierdoor ontstaat er een groot aanbod van leningen.

Leningen in euro`s en vreemde valuta

Veel P2P platformen beperken zich tot het aanbieden van leningen in Euro`s. Bij Mintos heb je ook de mogelijkheid om te investeren in leningen in andere valuta`s. Wel is het zo dat het overgrote gedeelte van de leningen in euro`s wordt aangeboden.

Indien je investeert in een lening anders dan in euro`s, dan loop je hierdoor een valutarisico. 

In het geval de koers van de valuta van de lening gaat dalen ten opzichte van de euro dan zal dit leiden tot een valutaverlies. Dit zal dit ten koste gaan van het behaalde rendement.

Leningen in vreemde valuta

Geautomatiseerd beleggen

Je kunt wel zeggen dat Mintos zich voornamelijk richt op het geautomatiseerd beleggen. Door het kiezen van een passende strategie wordt het geld automatisch geïnvesteerd. 

Het is dan wel zo dat geld alleen wordt geïnvesteerd indien er een lening beschikbaar komt die aan de criteria voldoen. Hierdoor kan het voorkomen dat het enige tijd duurt, voordat het totaalbedrag dat je hebt gestort, wordt geïnvesteerd.

Het is echter mogelijk om geheel zelf aan de slag te gaan en zelf de leningen uit te kiezen. Hiervoor dien je wel een aantal stappen te doorlopen.

Om in het scherm te komen waar jezelf de lening kan uitkiezen dien je een aantal stappen te doorlopen. Je dient in de verschillende menu`s de volgende keuzes te maken:

Beleggen -> Aangepast -> Handmatig “selecteer een lening”

De secundaire markt

Ook op het gebied van een secundaire markt heeft Mintos het goed voor elkaar. In het scherm waar je handmatig een lening kunt selecteren, is er een scherm beschikbaar met leningen beschikbaar op de secundaire markt. 

Hier kunnen particulieren of bedrijven hun investering doorverkopen. Dit kan tegen een korting of tegen een hogere prijs.

Indien er sprake is van een achterstand, dan zal de lening tegen een korting worden aangeboden. Is er sprake van een lening, waarbij de leningnemer altijd op tijd aan zijn verplichtingen heeft voldaan, dan zal er vaak een premium worden toegepast. Dit omdat de leningnemer heeft aangetoond betrouwbaar te zijn.

Mintos samenvatting

Risico
Zekerheden Mintos
Rendement

Risico

Het ontbreken van AFM toezicht zorgt altijd voor een hoger risico.

Zekerheden

Er is zowel sprake van een buyback garantie als ook onderpand.

Rendement

Het gemiddelde rendement van 11,89% is zeer goed te noemen.

Pluspunten:

  • Hoge rendementen
  • Zeer professioneel platform
  • Beleggen ook mogelijk via een app
  • Geld storten via Ideal
  • Hoge mate van transparantie
  • Groot aanbod van leningen wat diversificatie goed mogelijk maakt
  • Leningen worden verstrekt onder een buyback guarantee
  • De risicoscore geeft inzicht in de bijbehorende risico`s
  • Jaarverslagen worden geaudit door Ernst & Young

Minpunten:

   • Beleggen is niet zonder risico
   • Geld via automatisch beleggen kan tijd in beslag nemen

Onze opinie

Mintos is een van de meest transparante P2P platformen. De uitgevoerde audit door Ernst & Young is een groot pluspunt.

Het gemiddelde behaalde rendement in de afgelopen jaren is indrukwekkend. De liquiditeit van het platform is daarnaast een van de grote pluspunten. De markt voor P2P lenen heeft door de corona crisis een moeilijk jaar achter de rug, maar daar is Mintos goed doorheen gekomen.

De meer dan 100 loan originators zorgt ervoor dat zij niet afhankelijk zijn van een paar kredietverstrekkers.

De waardering op Trustpilot van 3.4 is redelijk te noemen, maar ook weer niet al te hoog. Wat wij positief vinden is dat antwoorden op negatieve reviews en dit proberen op te lossen.

>> Website bezoeken <<

De historie van het P2P platform

Mintos is in 2015 opgericht door de Duitsers Martins Sulte, de huidige CEO en en Martins Valters, op dit moment de CFO van de organisatie. Het hoofdkantoor bevindt zich in Riga in Letland. Londen wordt vaak het financiële centrum van de wereld genoemd, maar je kunt inmiddels wel zeggen dat Riga het P2P lending centrum van de wereld is.

Inmiddels zijn er meer dan 200 werknemers in dienst en zijn er ook kantoren geopend in Mexico en in Polen.

Het aanvragen van een vergunning om te mogen optreden als financieel dienstverlener toont de ambities aan. Op dit moment schieten de P2P platformen als paddestoelen uit de grond. In onze verwachting zal er in de toekomst een consolidering van deze verschillende platformen plaatsvinden. Daarbij zal het ons zeker niet verbazen als Mintos hierbij een van de winnaars gaat worden.

Jaarverslagen

De verschillende jaarverslagen kan je terugvinden op de website van Mintos. Hierbij vinden wij het belangrijk dat Ernst & Young hierbij optreed als onafhankelijke auditor.

Investeerders

Mintos heeft in totaal 14,2M€ aan investeringen opgehaald. De grootste investeerder hierbij is Skillion ventures, die ongeveer 7M€ hebben geïnvesteerd. Persoonlijk vinden wij het altijd prettig indien er sprake is van externe investeerders. Deze investeerders zorgen namelijk voor extra toezicht, om hun geïnvesteerde geld te beschermen.