Swaper is een P2P platform dat het mogelijk maakt om te investeren in consumenten leningen in Spanje en Polen. Hierbij bedraagt de minimale rente die je kunt ontvangen 14%. Dit is een erg hoog rendement, waardoor je goed dient te kijken naar de risico`s die dit met zich meebrengt. Daarom kan je hier onze Swaper review teruglezen.

Over Swaper

Het platform is gelanceerd in october 2016. Marina Tjulinova is de oprichter van het platform en de huidige Head of Operations. Er zijn verder geen investeerders bekend die een belang in het platform hebben. Persoonlijk vind ik dit een minpunt. Investeringsmaatschappijen doen hun huiswerk, voordat zij daadwerkelijk in een bedrijf investeren. 

De due diligence die zij hierbij uitvoeren geeft een zekere mate van zekerheid, met betrekking tot de onderneming waarin zij investeren. Dat investeerders ontbreken, is niet direct een rode vlag. Toch is het wel iets om mee te nemen, bij de beslissing om te gaan investeren via het platform.

Swaper is officieel gevestigd in Estonia. Dit is de standaardlocatie voor het overgrote gedeelte van de P2P platformen.

Wandoo finance

Swaper werkt met slechts 1 loan originator. Dit is de Wandoo Finance Group. Marina Tjulinova is ook eigenaar van Neotech Development, welk bedrijf weer een belang heeft in Wandoo finance. Marina Tjulinova speelt dus een erg grote rol bij het platform van Swaper.

In 2017 was Wandoo finance opzoek naar investeerders. Dat was dan ook het moment dat Neotech Development aan boord is gekomen. 

Ook hier geldt weer, dat het niet direct alarmbellen doet afgaan dat de loan originator en het P2P platform nauw met elkaar zijn verbonden. Deze opzet zie je bij meerdere platformen terugkomen. 

Wel heb ik persoonlijk een voorkeur voor platformen waar er met meerdere loan originators wordt gewerkt. En waarbij er geen juridische connectie bestaat, tussen het platform en de loan originator.

Kerncijfers

Inmiddels is er een bedrag van meer dan 325 miljoen euro geïnvesteerd via Swaper. Het aantal actieve investeerders ligt zo rond de 5.500. Het is dus een redelijk groot platform. 

De jaarrekening

Een groot pluspunt is dat het bedrijf een jaarrekening publiceert. Hierbij gaat het om een, door een externe auditor, goedgekeurde jaarrekening. De auditor is Profitius. Hierbij vind ik het dan weer jammer dat er geen gebruik wordt gemaakt van een van de big 4 accountantskantoren, zoals Deloitte of PWC. 

Uit de jaarrekening blijkt dat de onderneming winstgevend is. Wel is de winst in 2020 sterk gedaald ten opzichte van 2019. Dit wordt voornamelijk ingegeven door investeringen die zijn gedaan om het platform te laten groeien. Vooral de personeelskosten zijn gestegen. Hierbij is het normaal dat het even duurt, voordat deze investering zich terugverdient.

Functies van het platform

Er is een secundaire markt beschikbaar en ook automatisch investeren wordt mogelijk gemaakt. Dit zijn belangrijke functies voor investeerders. De secondary market zorgt ervoor dat je tussentijds jouw investeringen kunt doorverkopen. Je hoeft dan  niet te wachten tot de einddatum, waarop het geld van de lening weer wordt terugbetaald. Wel is het altijd de vraag hoeveel je terugkrijgt via de secundaire markt.

Dit is een kwestie van vraag en aanbod. De historie van de investering speelt hierbij een belangrijke rol. Indien alle rentebetalingen op tijd zijn voldaan, dan zal je meer terugkrijgen, dan in het geval dat er al vertragingen zijn opgetreden. Dit zal de investering als risicovol aanmerken.

Investeren via Swaper

Ook is er de Swaper app, zodat je alles vanaf jouw mobiele telefoon kunt regelen. Daarnaast is onze opinie het Swaper platform ook erg eenvoudig en overzichtelijk. 

Buyback guarantee

Bij Swaper is er sprake van een buyback guarantee. Indien er een achterstand van meer dan 90 dagen optreed, is de loan originator verplicht de lening van jou terug te kopen. In dit geval dus Wandoo Finance. 

Dit klinkt alsof je weinig tot geen risico loopt. In de praktijk valt het echter vaak tegen. Het kan ontzettend lang duren, veel langer dan 90 dagen, voordat de gedane investering van jou wordt overgenomen. En ook niet in alle gevallen wordt de investering daadwerkelijk van jou teruggekocht.

Door de verbondenheid tussen Swaper en de loan originator, is dit een vraagteken. Het terugkopen van een investering zal tot een verlies leiden bij de loan originator. In dit geval is dit dan ook een verlies voor de eigenaar van het P2P platform. Ik ben er dan ook niet geheel gerust op, dat de Buyback guarantee in de praktijk goed functioneert. 

Extra bonus ontvangen

Wanneer je voor minimaal 5.000€ investeert via het platform, dan ontvang je een extra loyalty bonus van 2%. Persoonlijk vind ik 5.000€ wel een redelijk groot bedrag om direct te investeren via het platform. Ik zou het toch eerst eens met kleine bedragen uitproberen. Op basis van de resultaten en het gevoel wat je hierbij krijgt, kan je dan alsnog beslissen om grotere bedragen te gaan investeren.

Swaper samenvatting

Risico
Zekerheden Mintos
Rendement

Risico

Slechts één juridisch verbonden loan originator.

Zekerheden

Leningen zonder onderpand maar met buyback guarantee.

Rendement

Leningen met een rente van 14% op jaarbasis.

Pluspunten:

  • Een hoog rendement
  • Handige app beschikbaar
  • Al meer dan 325M€ geïnvesteerd
  • Redelijk groot aanbod
  • Investeren vanaf 10€

Minpunten:

   • Slechts 1 loan originator
   • Geen big 4 auditor
   • Leningen zonder onderpand
   • Verwevenheid loan originator en P2P platform

Onze opinie

In principe is er niks wat er op duidt dat het platform niet betrouwbaar is. Wel zijn wij zelf ervoor op onze hoede,dat de loan orignator nauw verbonden is aan het platform. En dat er daarnaast ook sprake is van slechts één loan originator.

Met de rendementen zit het wel goed. Een rente van 14% is absoluut hoog te noemen. Geld goed spreiden over verschillende leningen, is echter wel aan te raden. Hiervoor kan je gebruik maken van de auto invest optie. Dit bespaart je veel tijd. Omdat het om kortlopende leningen gaat, wordt het anders een tijdrovende aangelegenheid. Een auto invest portfolio aanleggen is daarentegen erg eenvoudig. Een maandelijkse inleg wordt op deze manier goed gespreid over verschillende leningen.

>> Website bezoeken <<

Regulering

Er is nog geen sprake van regulering als zijnde een financiële instelling. Vanuit dit oogpunt is er dan ook geen sprake van toezicht door toezichthouders. Wel hebben zij aangegeven er aan te werken om een vergunning aan te vragen, waardoor er sprake zal zijn van toezicht. 

Dit is in mijn opinie een belangrijke stap voorwaarts. Wanneer dit zal plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.

Kortlopende investeringen

De leningen die worden aangeboden ter investering hebben allen een korte looptijd. Vaak gaat het om een lening met de looptijd van een maand. Vanuit dit oogpunt is de auto invest optie eigenlijk noodzakelijk. Indien je hier geen gebruik van maakt, dan dien je continu geld te herinvesteren.

De auto invest optie biedt aardig wat mogelijkheden. Op die manier kan je vrij precies specificeren hoe je jouw geld wilt investeren. Zo kan je aangeven:

 • De looptijd van de leningen waarin je wilt investeren
 • De rente die je wilt ontvangen
 • Hoeveel je per lening wilt investeren
 • In welke landen je wilt investeren

Ongedekte leningen

Je dient jezelf er goed bewust van te zijn, dat het om leningen gaat zonder onderpand. Op andere platformen kom je wel leningen tegen, waarbij er sprake is van een onderpand. Vaak gaat het dan om onroerend goed. En indien het om zakelijke leningen gaat, dan wil een eigenaar nog wel eens garant staan met zijn privévermogen.

Wanneer een leningnemer niet kan betalen, dan ben je in zijn geheel aangewezen op de buyback guarantee.