Op dit moment is het mogelijk om tot 12% rente te verdienen door te investeren in particuliere leningen bij Viainvest. Dat klinkt uiteraard interessant. Maar is het wel veilig om op deze manier spaargeld te gaan investeren?

Investeren buiten AFM toezicht

We dienen eerst te vermelden dat er geen sprake is van AFM toezicht. Het moederbedrijf VIA SMS heeft zijn hoofdkantoor in Riga in Letland. Daarnaast opereren zij nog in 7 andere landen en hebben zij inmiddels ongeveer 220 medewerkers. Het aantal leningen dat via het p2p platform van Viainvest is uitgegeven bedroeg in 2019 maar liefst 92,5M€.

Buyback guarantee:
Secondary market:
AFM vergunning:
Beoogde rendement:
Jaar van oprichting:
Hoofdkantoor:
Automatisch investeren:
Minimale inleg:
Kosten investeerder:

Ja
Nee
Nee
12%
2009
Riga, Letland
Ja
10€
0%

Doordat zij in Nederland alleen online actief zijn, is er geen sprake van AFM toezicht.

Hoe werkt het platform van Viainvest?

Het zijn zogenaamde loan originators die leningen aanbieden via dit platform. Dit zijn bedrijven die leningen verstrekken en hiervoor een financiering willen aantrekken. Het zijn dus niet particulieren zelf, die direct op dit platform een lening uitschrijven.

Op dit moment zijn er 7 loan originators die hun leningen aanbieden via het platform. Dit is overigens geheel transparant en je kan precies zien welke bedrijven dit zijn. Dit is bij bijvoorbeeld Fast Invest veel minder transparant.

Wie zijn de loan originators?

De volgende bedrijven zijn op dit moment de loan originators die leningen uitgevan via het platform van Viainvest:

  • VIA SMS Ltd. 
  • JSC VIA SMS group 
  • VIACONTO MINICREDIT, S.L.
  • Via SMS s.r.o.

VIA SMS PL Sp. z o.o.
ViaConto Sweden AB
IFN VIACONTO MINICREDIT S.A.

De taal van het platform

Er bestaat geen Nederlandstalige versie van de website. Je dient jezelf dan ook gewoon te maken met Engelse termen zoals consumer loans, business loans, interest rate, withholding tax en short term loan.

Zekerheden met betrekking tot terugbetaling

Ga je investeren via Viainvest, dan bieden zij 2 zekerheden dat het bedrag dat je hebt uitgeleend weer netjes terug ontvangt.

De buyback guarantee

Blijft degene aan wie je het geld uit hebt geleend in gebreke? En dat voor een periode van langer dan 90 dagen? Dan wordt de lening van jou teruggekocht.

Deze terugkoopgarantie geeft dus zekerheid dat je het uitgeleende geld weer krijgt teruggestort. Het kan voorkomen dat er leningen worden verstrekt, zonder deze terugkoopgarantie. Het is dus verstandig om er goed op te letten dat de leningen waarin je gaat investeren, vallen onder de buyback guarantee.

Buyback guarantee

Verplicht belang loan originators

De partijen die een lening aanbieden via het platform van Viainvest dienen altijd zelf een belang te behouden in de lening. Dit percentage is minimaal 5%. Dit zorgt ervoor dat er alleen leningen worden aangeboden die kredietwaardig zijn. 

Want mocht het zo zijn dat er een slechte lening wordt verstrekt, die niet wordt terugbetaald, dan zal de uitgever van de lening hierdoor ook schade oplopen.

Wanneer ontvang je rente?

Over het geïnvesteerde geld ontvang je elke maand rente. Hierbij heb je de keuze om dit daadwerkelijk uit te laten betalen, of om dit opnieuw te investeren via het Viainvest platform.

Wie kan er investeren via het platform?

De enige eisen die worden gesteld is dat je minimaal 18 jaar oud dient te zijn en dat je dient te beschikken over een bankrekening bij een Europese bank. Daarnaast is het mogelijk voor zowel particulieren alsook bedrijven om te investeren.

Het aanvragen van een lening is op dit moment beperkt tot particulieren. Er bestaan wel uitbreidingsplannen, om leningen via dit p2p lending platform ook open te stellen voor bedrijven, zodat ook zij een p2p lening kunnen aanvragen.

Vraag en aanbod van leningen

Het komt voor dat het aanbod van leningen om in te investeren kleiner is dan de vraag.

Dit komt door de interessante rendementen die je kunt behalen. Gezien de lage rente, zijn meer en meer mensen op zoek naar alternatieven om rendement te behalen over hun spaargeld. Een dergelijke situatie, waarbij er weinig aanbod van leningen is, wordt ook wel een cash drag genoemd.

Aanbod leningen

Mogelijkheden om te diversificeren

Een nadeel van een te klein aanbod van leningen is dat de diversificatie mogelijkheden van leningen beperkt is. In principe zou je het bedrag dat je investeert dienen uit te smeren over verschillende kleinere leningen, om zodoende het risico nog verder te beperken. Dit is echter niet altijd voldoende mogelijk.

De impact van de corona crisis

Sinds de wereld in de ban is van de corona crisis, is er een daling te zien van het bedrag van nieuwe leningen dat maandelijks wordt aangeboden. Voor de uitbraak van het virus werd er maandelijks zo tussen de 6 en 9 miljoen euro aan nieuwe leningen uitgeschreven. Op dit moment ligt dit bedrag zo tussen de 4 en 5 miljoen euro, met een paar uitschieters daargelaten.

Annuleren van investeringen

Indien je eenmaal in een lening hebt geïnvesteerd, dan zit je hieraan vast. Het is echter wel zo dat de looptijden van de leningen doorgaans vrij kort zijn. Het is dus niet zo, dat je direct jaren vast zit aan een investering die je gemaakt hebt.

Bestaat er een secondary market?

Een secondary market, of in het Nederlands een secundaire markt is niet aanwezig bij Viainvest. Een secundaire markt houdt in dat je in staat bent aangegane leningen door te verkopen. 

Door de korte looptijd van de aangeboden leningen, zien wij persoonlijk het afwezig zijn van een secundaire markt niet als groot nadeel. Dit wordt pas van belang wanneer er leningen worden aangeboden met lange looptijden.

Zijn er kosten verbonden aan het investeren?

Investeerders betalen geen kosten. Het rendement dat je ontvangt is dan ook het netto-rendement. Daarnaast is de instapbedrag slechts 10€.

Dit maakt het platform ook erg toegankelijk voor kleine investeerders.

Viainvest kosten

Automatisch investeren

Je kan als belegger een aantal regels opstellen, zodat het investeren van jouw geld automatisch wordt geregeld. Op die manier hoef je niet continue het platform in de gaten te houden om te bekijken welke nieuwe leningen er beschikbaar komen.

Bij het instellen van de optie om automatisch te investeren, kan je bijvoorbeeld aangeven wat de looptijd van een  lening dient te zijn, de hoogte van de rente en het bedrag van een lening waarin je wilt investeren.

Het is ook mogelijk om verschillende automatisch investeringsstrategien naast elkaar te laten uitvoeren.

De historie van de onderneming

Het bedrijf Via SMS, waartoe Viainvest behoort, is in 2009 opgericht. Het is dan ook een van de spelers die het langst actief is in deze markt. De huidge CEO van de onderneming is Eduards Lapkovskis.

Inmiddels zijn er meer dan 21,000 geregistreerde investeerders. Het gemiddelde bedrag wat wordt geïnvesteerd ligt zo rond de 3.150€.

Accountantscontrole en toezicht

Wat wij persoonlijk erg waarderen aan deze onderneming, is de transparantie. Niet alleen zijn de loan originators allemaal bekend, ook worden de jaarverslagen allemaal gepubliceerd. 

Deze jaarverslagen worden opgesteld en gecontroleerd door BDO accountants. Dit is een internationaal actief opererende accountantsorganisatie, die bijvoorbeeld ook erg bekend is in Nederland.  Het toezicht van dit accountants bureau is in onze ogen een ontzettend groot pluspunt.