Private kredietverstrekker

Indien je op zoek wilt gaan naar een lening, dan zal je waarschijnlijk als eerste denken aan een bank. Of eventueel een andere geldverstrekker die je op het internet kan vinden. Tegenwoordig wordt er echter ook meer en meer gebruik gemaakt van een private kredietverstrekker.

Wat is een private kredietverstrekker?

Een private kredietverstrekker is iemand die iemand anders, of eventueel een bedrijf geld leent. In plaats van het geld op een bankrekening te zetten of te beleggen in bijvoorbeeld aandelen, wordt er op deze manier onderhands een lening verstrekt. Vervolgens kunnen particulieren goedkoper aan extra geld komen dan dat dit via een bank het geval is. Deze manier van geld lenen wordt ook wel onderhands lenen genoemd.

Waarom is de markt voor particuliere leningen zo sterk aan het groeien?

De toename van het aantal particuliere kredietverstrekkers wordt grotendeels ingegeven door de lage rentestand. Er is tegenwoordig geen bankrekening meer te vinden waarop je nog een fatsoenlijke rente ontvangt. 

Spaargeld wordt alleen maar minder waard

Indien je geld op een spaarrekening zet, dan wordt het eigenlijk alleen maar minder waard. Je dient namelijk wel vanaf een bepaald bedrag vermogensbelasting te betalen. Zelfs ook al ontvang je geen rente. Dit wordt veroorzaakt doordat de overheid met een fictief rendement rekent, wat in onze ogen absoluut niet realistisch te noemen is.

De rol van inflatie

Naast dat de vermogensbelasting vaak hoger is dan de rente die je ontvangt, is er ook nog sprake van inflatie. Door inflatie wordt jouw geld eigenlijk minder waard. Want met een euro kan je vandaag meer kopen dan over pakweg 10 jaar. 

Dit is een economisch gegeven dat zeker over een lange termijn altijd zal optreden. Op korte termijn hoeft dit niet altijd het geval te zijn, want in sommige situaties is er ook sprake van een negatieve inflatie, ofwel deflatie. De periode van negatieve inflatie zijn echter doorgaans vrij kort zijn.

Lenen bij een bank is nog steeds erg duur

Doordat de mensen die op zoek zijn naar een lening wel een hoge rente dienen te betalen voor een lening bij een bank, wordt er op deze manier een nieuwe markt gecreëerd. 

Mensen met spaargeld worden in verband gebracht met mensen die geld willen lenen. Meer informatie kun je hier terugvinden. 

Geld lenen en uitlenen via een platform

Een bekend platform op dit gebied is Lenderspender. Daar kunnen particulieren een aanvraag indienen voor een lening. Om in aanmerking te komen voor een lening via Lenderspender dien je overigens wel aan strikte voorwaarden te voldoen. Wanneer je een lening wilt afsluiten, is er onder meer sprake van een bkr toetsing en gelden er strikte inkomenseisen.

Risicobeperking voor de investeerder

Het risico voor een private kredietverstrekker is dat diegene zijn geld niet terugkrijgt. Daarom is het van belang voor partijen zoals Lenderspender om voldoende zekerheid te bieden aan mensen dat hun geld in goede handen terecht komt. 

Een maatregel die Lenderspender hiervoor neemt is dat jouw geld wordt verdeeld over verschillende kleine leningen. Mocht er onverhoopt een probleem optreden met een leningnemer, dan ben je in dat geval niet direct jouw gehele vermogen kwijt.

Naast het spreiden van leningen over verschillende kleine leningen, dien je zoals eerder vermeld ook te voldoen aan strikte voorwaarden om in aanmerking te  komen voor een lening. 

Private kredietverstrekker

Een negatieve BKR registratie zal bijvoorbeeld een lening afsluiten onmogelijk maken.

De behaalde rendementen in het verleden

Door de verschillende risicobeperkende maatregelen die worden gehanteerd, is het rendement wat investeerders via Lenderspender in de loop der jaren hebben behaald ongeveer 4% op jaarbasis. Dit is een in het verleden behaald resultaat, dus dit biedt geen enkele garantie voor de toekomst.

Wat zijn onze verwachtingen met betrekking tot particuliere leningen?

In onze ogen zal het fenomeen private kredietverstrekker alleen nog maar aan populariteit toenemen. Je hoort en ziet meer en meer dat mensen het zat zijn dat zij geen enkele rente meer ontvangen over hun spaargeld. Daarom gaat die groep mensen op zoek naar alternatieven voor hun spaargeld. 

Particulier geld uitlenen of beleggen?

Een optie hier is om te gaan beleggen. Echter, beleggen brengt altijd risico met zich mee. Daarnaast dien je bij het beleggen een langere tijdshorizon aan te houden. En dit is weer iets wat niet iedereen wilt. 

Sommige mensen willen toch over niet al te lange termijn weer over hun geld beschikken. Ga je jouw geld particulier uitlenen, dan kan jezelf beslissen voor welke periode je dit wil doen. En aan het einde van deze periode ontvang je jouw geld, plus de rente weer terug.

Geld lenen via een private kredietverstrekker

Heb je geld nodig en je komt in aanmerking voor een lening, zoals bijvoorbeeld een doorlopend krediet of persoonlijke lening, via een bank? Dan is de kans groot dat je ook  via een Lenderspender geld kunt lenen. In onze ogen is een krediet aanvragen via een platform voor particuliere leningen dan zeker het overwegen waard. Echter, je dient dan niet in het bezit te zijn van een negatieve bkr codering. 

De kans is namelijk groot dat je op die manier minder rente gaat betalen. Er is dat geval nu eenmaal geen tussenkomst van een bank, waardoor er een grote kostenbesparing optreed. Deze kostenbesparing wordt vervolgens gedeeld tussen de geldverstrekker, de leningnemer en de eigenaar van het platform. 

Want het is natuurlijk wel zo dat een platform ook gewoon een bedrijf is dat winst wil maken. Maar wel zijn deze winsten veel acceptabeler dan de winsten van banken. En naast de lagere winsten maken zij ook minder kosten, waardoor lenen een stuk goedkoper wordt.

1 Reply to “Private kredietverstrekker”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *