Return on investment

Het begrip Return on investment, vaak afgekort als ROI, is een extreem belangrijk begrip in de wereld van investeerders. Voordat iemand investeert, zal hij altijd vragen naar de Return on Investment. In het Nederlands is dit simpelweg het rendement op een investering.

Hoe bereken je de return on investment?

De formule voor de berekening van de ROI is relatief simpel. Dit is:

Opbrengsten / investering x 100%

Hoe bepaal je toekomstige opbrengsten?

Omdat het om toekomstige verwachte opbrengsten gaat, is dit de kritische factor in de berekening. Als je eenmaal de schatting van de verwachte opbrengsten hebt, dan is het berekenen van de ROI eenvoudig. 

Maar hoe schat je nu op een goede manier de toekomstige opbrengsten?

Investeerders zullen dan ook voornamelijk naar het totstandkomen van de prognose van de opbrengsten kijken. De kosten zijn doorgaans wel redelijk objectief te meten.

Als je verschillende analisten gaat vragen naar een berekening van de verwachte opbrengsten, dan is de kans klein dat zij met eenzelfde getal zullen komen. Je dient veel aannames te maken en eigenlijk ook enigszins de toekomst te voorspellen. 

Zeker indien het om een investering gaat over een langere termijn. Want wie weet er nu wat er over 3 jaar gaat gebeuren? Misschien komt er wel een nieuwe concurrent op de markt waardoor alles er anders uit gaat zien.

ROI en verwachte opbrengst

Het belang van de terugverdientijd

Hoe langer het duurt om een investering terug te verdienen, des te groter het risico. Dit omdat een langere termijn ervoor zorgt dat er meer onzekerheid ontstaat. Wat er de komende 6 maanden gaat gebeuren is doorgaans nog wel in te schatten. Anders wordt het wanneer je een inschatting dient te maken over hetgeen er over 5 jaar gaat gebeuren.

Naast de ROI zijn investeerders dan ook erg geïnteresseerd in de terugverdientijd. Des te sneller zijn hun investering kunnen terugverdienen, des te beter.

De hoogte van de ROI en het risico

Naarmate een investering risicovoller wordt, des te hoger de ROI dient te zijn om investeerders te overtuigen. Investeerders zullen niet snel bereid zijn om een risico te nemen bij een ROI van 10%. Is de te verwachten return on investment daarentegen 100%, dan zullen zij misschien wel bereid zijn om het risico te nemen.

Vanuit dit oogpunt is het dan ook niet mogelijk om een standaard te geven wat de minimale return on investment dient te zijn. Bij een investering waarbij er geen sprake is van risico, of zeer beperkt, dan kan een ROI van 7% al voldoende zijn om investeerders aan te trekken. Is er sprake van een erg hoog risico, dan is waarschijnlijk een return on investment van 20% niet voldoende.

Crowdfunding en het belang van de return on investment

Bij investering in crowdfunding projecten zie je hetzelfde fenomeen. Projecten met een hoger risico hebben doorgaans een hoger geprojecteerde ROI.

Dit om investeerders te overtuigen en om op die manier de financiering rond te krijgen.

Return on investment crowdfunding

In de praktijk zie je dit terug op de verschillende P2P platformen. Onroerend goed projecten met een laag risico leveren minder rendement op dan een risicovolle investering in een startup onderneming.

Beoordeling van de te verwachten opbrengsten

Een prognose van de te verwachten opbrengsten bevat bijna altijd verschillende aannames. Een investeerder zal hier erg kritisch naar kijken. Indien je investeerders wilt aantrekken is het extreem belangrijk om jouw prognose goed te onderbouwen. Wat zijn de aannames die je hebt gemaakt? 

Onderstaande vragen kan je verwachten van investeerders. Je dient dan ook in staat te zijn dergelijke vragen te beantwoorden:

  • Hoe verhouden de te verwachten opbrengsten zich tot de opbrengsten uit het verleden?
  • Hoe groot is de markt en welk marktaandeel heb je nodig om de verwachtingen te realiseren?
  • Waarom kiezen potentiële klanten voor jou en niet voor een ander bedrijf?
  • Wat zijn de redenen dat klanten bereid zijn de prijs te betalen die je in rekening wilt brengen.?
  • Hoe zit het met de concurrenten. Die gaan ook niet stilzitten?

Eigenlijk kan je wel stellen dat een goede onderbouwing nog belangrijker is dan het uiteindelijke cijfer zelf. Je dient investeerders ervan te overtuigen dat er een markt bestaat voor hetgeen je een investering nodig hebt. Of dit uiteindelijk 4 miljoen euro of 5 miljoen euro gaat opleveren, dat is niet te voorspellen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *