Verschil crowdfunding en crowdlending

De termen crowdlending en crowdfunding worden regelmatig door elkaar gebruikt. Maar wat is nu het verschil tussen crowdfunding en crowdlending?

Veel gelijkenissen

Om te beginnen lijken deze twee vormen voor het verkrijgen van een financiering heel erg veel op elkaar. Er wordt bij beide methode een financiering verkregen, door deze op te delen in kleine gedeelten. Dit maakt het voor bijna iedereen mogelijk om deel te nemen. 

Daarnaast zijn mensen eerder bereid een klein bedrag te investeren, in plaats van een groot bedrag. Zeker als hier risico`s aan zijn verbonden.

Geen tussenkomst van een bank

Een andere overeenkomst is, dat dit gebeurd zonder tussenkomst van een bank. Er zijn verschillende platformen waar diverse crowdlending en crowdfunding projecten worden aangeboden, waar je als particulier zijnde direct in kunt investeren. Dit worden ook vaak P2P platformen genoemd.

Het gaat hierbij altijd om een alternatieve financiering, in de vorm van crowdfunding of crowdlending. Leningen via een bank zijn voor de aanvrager van een financiering doorgaans goedkoper. Het is dan ook van belang om hierbij stil te staan. Waarom wordt er geen lening bij een bank aangevraagd? Dit heeft te maken met het risico.

Aantrekkelijke rendementen en hoog risico

Een andere overeenkomst is, dat bij beide vormen van geld investeren aantrekkelijke rendementen zijn te behalen. Crowdfunding platformen bieden bijna altijd investeringskansen, met een rendement van 10% of meer.. Dit dien je wel te zien als een compensatie voor het hogere risico dat je loopt bij dergelijke investeringen. 

Hoge rendementen crowdfunding en crowdlending

De aantrekkelijke rendementen zorgen voor een sterke groei van het geïnvesteerde bedrag. Een kleiner platform, zoals Lendermarkt, heeft een totaal geïnvesteerd bedrag van zo rond de 20 miljoen euro. Investeringen via Mintos hebben daarentegen al bijna de 8 miljard euro bereikt.

Het belangrijkste verschil tussen crowdfunding en crowdlending

Het verschil tussen crowdfunding en crowdlending zit hem voornamelijk in de zekerheid van het rendement. Bij crowdfunding wordt je gedeeltelijk eigenaar van hetgeen waarin je investeert. Je ontvangt als investeerder aandelen van de onderneming. 

Dit zorgt ervoor dat het rendement niet van tevoren vast staat. Is hetgeen waarin je investeert erg succesvol? Dan kan je een zeer hoog rendement behalen. In het tegenovergestelde geval, kan het zo zijn, dat je jouw geld kwijt bent. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in startups. Stel je investeert via crowdfunding in een start-up en deze onderneming gaat failliet, dan ben je jouw geld kwijt.

Bij crowdlending leen je jouw geld uit, tegen een vooraf overeengekomen rentepercentage. Je weet dus van tevoren wat het rendement is. In de praktijk is het dan wel zo, dat je alleen weet, wat het maximale rendement is. 

Het kan ook voorkomen, dat degene aan wie je geld hebt uitgeleend, niet in staat is het geld terug te betalen. Hierdoor zouden de maandelijkse aflossingen vertraging kunnen oplopen. In het ergste geval krijgen investeerders hun geld helemaal niet terug.

Zekerheden bij crowdlending

Bij crowdlending wordt er echter wel gewerkt met verschillende zekerheden. In sommige gevallen wordt er een onderpand verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld onroerend goed zijn. Het platform van Mintos biedt tegenwoordig ook onderpand in cryptocurrencies

De aanvrager van een financiering geeft dan een bepaald aantal crypto in onderpand, ter zekerheid van de verstrekte leningen. Mocht de lening niet worden terugbetaald, dan kunnen deze crypto worden verkocht om de investeerders schadeloos te stellen.

Buyback guarantee

Ook zie je bij crowdlending vaak zekerheden in de vorm van een buy back guarantee.

In de praktijk valt echter de waarde hiervan nogal eens tegen. Een buyback guarantee wordt verstrekt door een loan originator. De loan originator is de partij die een lening aanbiedt, waar je via crowdlending in kunt investeren. Echter, wanneer de loan originator niet in staat is om aan zijn verplichting te voldoen, dan valt er weinig te halen. Daarnaast zal dit ook vaak leiden tot juridisch getouwtrek. Hierbij is de kans klein, dat je het gehele bedrag dat je hebt geïnvesteerd, terugziet.

Crowdlending buyback guarantee

Dunne scheidslijn

In mijn optiek is het verschil tussen crowdfunding en crowdlending in de praktijk niet altijd even helder. Je komt bijvoorbeeld veel projecten tegen, waar er een financiering wordt gezocht voor het realiseren van een vastgoedproject

Je ontvangt dan wel een vaste rente, maar je loopt toch een risico met dergelijke projecten. Loopt het project niet goed? Dan is het de vraag of je het geïnvesteerde bedrag en de rente wel ontvangt. In principe zou je dergelijke projecten in de categorie crowdlending kunnen scharen, maar het heeft toch ook veel eigenschappen van crowdfunding. 

Risico`s van investeringen

Beide vormen van beleggen of investeren zijn behoorlijk risicovol. Wel is crowdlending in mijn opinie net iets minder risicovol. Zeker indien je investeert in leningen met een gedegen onderpand. Bij Reinvest24 investeer je bijvoorbeeld in onroerend goed, waarbij het onroerend goed als onderpand dient. 

Persoonlijk hecht ik meer waarde aan onderpand, dan aan een buy back guarantee. Bij een buyback guarantee blijft het altijd maar afwachten, in hoeverre de loan originator in staat is om aan deze verplichting te voldoen. Bij een onderpand heb je tenminste iets fysieks, waar je op terug kunt vallen.

Het belang van risicospreiding

Het investeren van kleine bedragen per project, vermindert het risico aanzienlijk. Ik investeer liever 100 euro in 10 projecten, dan 1000 euro in één specifiek project. Risicospreiding is mijns inziens extreem belangrijk.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *