Werkkapitaal

Werkkapitaal wordt gedefinieerd als het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva. 

De vlottende activa bestaan uit:

  • Debiteuren
  • Voorraden
  • Banksaldo
  • Beleggingen, die eenvoudig verkocht kunnen worden

Vlottende passiva:

  • Crediteuren
  • Overige kortlopende schulden en vreemd vermogen

Het verschil tussen de vlottende activa en de vlottende passiva is als het ware het kapitaal wat je beschikbaar hebt voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Zo kan je de leveranciers betalen, nieuwe producten inkopen en marketinguitgaven financieren.

Waarom is werkkapitaal zo belangrijk?

Is het werkkapitaal negatief, dan kan je als onderneming zijnde op korte termijn in de financiële problemen komen.

 

Je loopt dan namelijk het risico dat je de leveranciers niet op tijd betalen, of erger nog, de belastingen niet op tijd kunt voldoen.

Het gevolg daarvan is weer dat je geen nieuwe voorraden kunt inkopen, omdat leveranciers huivering zullen zijn om op krediet te leveren. In een dergelijke situatie bent je dan ook niet in staat op voorraden vooruit te betalen.

Belang van werkkapitaal

Meer dan alleen een cijfer

Het is van groot belang om het werkkapitaal goed te managen. Dit doe je door ervoor te zorgen dat de voorraden niet te hoog zijn, de debiteuren niet te laat betalen en je de crediteuren niet te snel betaald. 

Op die manier optimaliseer je de voorraden en debiteuren wat uiteindelijk resulteert in kasstroom, wat essentieel is voor elke onderneming.

Daarnaast is het zo, dat te grote voorraden er niet alleen voor zorgt dat je dit dient te financieren, je loopt ook een ander risico. Er is bijna altijd sprake van een voorraadrisico. 

Zeker indien je werkt met bederfelijke producten. Maar ook in andere situaties kan er sprake zijn van een risico. Denk bijvoorbeeld aan trendgevoelige producten. Maar zelfs als er een nieuwe concurrent op de markt komt die een soortgelijk product gaat verkopen tegen een lagere prijs, dan bestaat er ook een gerede kans dat jij  met jouw voorraad blijft zitten.

Een onderneming laten groeien

Wil je jouw onderneming laten groeien, dan zal je bijvoorbeeld meer voorraad dienen aan te houden. En als je meer verkoopt, dan zal de debiteurenpost ook automatisch meegroeien. En tenslotte, omdat je meer voorraad aanhoudt, zal het openstaande bedrag van de crediteuren ook meegroeien. Voor dit alles heb je geld nodig om dit te financieren.

Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat je iets inkoopt en dient te betalen en het moment dat jij jouw geld van jouw klanten ontvangt.

Vanuit dit oogpunt zal elke onderneming die groeit, meer werkkapitaal nodig hebben. Je ziet dan ook verschillende crowdfunding projecten voorbij komen waarbij er een financieringsbehoefte is ontstaan in de vorm van extra werkkapitaal om een onderneming te laten groeien.

Groei van onderneming

Het belang van de cashflow

Nauw verbonden aan werkkapitaal is het begrip cashflow. Uiteindelijk heb je als ondernemer geld nodig om de dagelijkse uitgaven te kunnen doen.

Je kan geen crediteuren betalen met voorraden. Je dient deze voorraden uiteindelijk om te zetten in geld. Hiervoor dien je deze eerst te verkopen en daarna dien je de hieruit voortvloeiende debiteuren te laten betalen. Pas op dat moment komt het geld op jouw bankrekening te staan in de vorm van liquide middelen. 

Dat is het moment dat je het geld kan aanwenden voor de noodzakelijke uitgaven die je dient te doen.

Investeren in werkkapitaal

Wil je investeren in het werkkapitaal van een onderneming, zodat deze onderneming zijn groeikansen kan benutten? Dit is mogelijk via verschillende crowdfunding platformen. Dit zijn bijvoorbeeld:

Het op deze manier investeren is echter niet zonder risico. Een onderneming kan dan wel inschatten dat zij het potentieel hebben om de onderneming te laten groeien, dit dienen zij eerst nog maar in de praktijk te bewijzen. 

Vanuit dit oogpunt zijn de rendement die worden geboden bij dergelijke investeringen redelijk hoog. Het is nu eenmaal een behoorlijk risicovolle investering.

In onze opinie is het ook van belang om te beoordelen waarom er extra behoefte is aan werkkapitaal. Komt dit voort uit een slecht beheer van de verschillende posten, dan is het twijfelachtig of het dan wel een goede investering is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *